Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Skjeggkre i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email
Det er dessverre slik at det er observert skjeggkre også i vårt borettslag. Disse insektene observeres stadig oftere i Norge. Skjeggkreene lever kun innendørs, og man kan støte på dem hele året. De vingeløse krypdyrene kan bli opptil 18 millimeter store, men normal størrelse for voksne insekter er 10–12 millimeter. De ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder. Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger. Her har vi samlet noen spørsmål og svar om dette.
.
Hvor kan vi lære noe mer om skjeggkre?
Folkehelseinstituttet har lagt ut en omfattende artikkel om skjeggkre som vi anbefaler deg å lese før du går videre i denne artikkelen!
.
Dekker vår forsikring arbeidet med å håndtere skjeggkre?
Nei, fordi fagmiljøene vet ennå ikke hvordan man effektivt kan fjerne skjeggkre. Vårt forsikringsselskap ga dette svaret: «Når det gjelder akkurat skjeggkre så dekker ikke IF … Årsaken er at man pr i dag ikke har noen måte til å utrydde skjeggkre på, eneste man kan oppnå er at man reduserer bestanden.»
.
Hva har fellesskapet (borettslaget) ansvaret for og hva har andelseieren ansvaret for?
«Ansvar» betyr ofte hvem som har ansvaret for å ordne opp i noe og/eller å ta kostnadene med et problem. I praksis er dette et delt ansvar. Styret velger også å si at det er i fellesskapets interesse at vi bidrar til at problemet håndteres når det oppstår, men borettslaget tar ikke det fulle ansvaret for dette! Dette er i tråd med det vi oppfatter er praksis også i andre borettslag.
.
Kan vi stole på artikler i media og på nettet?
Nei og ja. Det er mange gode artikler som omtaler skjeggkre, men det er også en del tull og misforståelser, – i tillegg til firmaer som prøver å selge mer eller mindre gode produkter med varierende sannsynliggjøring av effekten.
.
Er alt håpløst? Er det ingenting å gjøre?
Dersom vi først har fått skjeggkre i boligen, skal vi ha mye flaks for få fjernet dem helt, men håpet er å redusere problemet til et ikke-sjenerende nivå. Noe er mulig å gjøre, og borettslaget vil normalt håndtere varsel om skjeggkre slik:
.
1. Tiltak fra beboer
Tiltak som kan virke forebyggende og problembegrensende er rett og slett godt renhold. Første del av artikkelen «Hvordan redusere bestanden av skjeggkre?» beskriver dette nærmere, og under tittelen «Hvordan løse skjeggkreproblemer?» i skjeggkreartikkelen beskriver også FHI Folkehelseinstituttet) dette.
.
2. Varsel til styret
Styret vil gjerne motta bilder (dersom det er mulig) av observerte insekter. Det er lett å forveksle sølvkre og skjeggkre. Man kan gjerne også spørre naboer, spesielt de med tilstøtende vegger o.l. hvor man har observert noe, om de har tilsvarende observasjoner.
.
3. Innledende tiltak
Styret vil be beboer/andelseier om å rengjøre områdene godt og deretter varsle oss på nytt rett etter at sølvkre/skjeggkre er observert på nytt. Da vil vi be firmaet vi har avtale med om å ta en befaring. Målet er at de skal få egne observasjoner. De vil eventuelt igangsette tiltak basert på egen fagvurdering (det er ulike tiltak for sølvkre og skjeggkre). Dersom det er sølvkre, vil det bli iverksatt tiltak med en gang, noe som normalt vil fjerne dyrene.
Dersom det er rimelig sannsynlig at det er skjeggkre som er observert, vil eventuelle tiltak også kunne inkludere naboer.
.
Hva skjer konkret?
 • Limfeller legges ut. Da kan fagfolk identifisere insektet og se litt på hvor mange insekter det muligens er. Ut i fra størrelse på skjeggkreet kan man også få en indikasjon på hvor lenge de har vært der.
 • Beboer må støvsuge godt og ta ansvaret for å skifte limfellene minst en gang. (instruks om hvordan dette gjøres vil bli gitt på befaringen).
 • Kostnadene til det ovenfor dekkes av borettslaget.
 • [Dersom man trenger flere runder med limfeller må det bekostes av andelseieren.]
.
4. Tiltak (damp-rens og insektsspray)
Ut fra den informasjon vi får etteer bruk av limfellene og den fagvurdering som der blir gjort, vil styret eventuelt vurdere om vi skal igangsette andre tiltak.
 • Tiltak: Damp-steamer
  Damprens kan gjøres både før og etter utsetting av feller. Ved første befaring vil man vurdere rekkefølgen på tiltakene, men normalt vil damp-steam eventuelt bli utført etter utplassering av limfellene. Ingen gir noen garantier for at skjeggkreene vil bli helt borte, men erfaringene er rimelig gode etter denne behandlingen.
 • Kostnadene til dette dekkes av borettslaget forutsatt at Skadedyrvakta anbefaler oss dette i den enkelte sak OG at leiligheten er godt ryddet slik at de kommer til gulvlistene i alle rom.
  .
 • Tiltak: Insektsspray
  Vanlig insektsspray kan kjøpes i byggevarebutikker, Europris og andre steder.
 • FHI (Folkehelseinstituttet) anbefaler ikke bruk av insektsspray. De er i mot giftbruk, men det er enighet om at spray kan brukes der skjeggkre gjemmer seg om dagen. Det er også en fare for resistens hvis det blir brukt for mye.
 • Noen tips:
  • Spray er også repellerende, dvs. at de skremmes bort f.eks. til andre leiligheter. Det står på sidene til FHI under bekjempelse av skjeggkre. Dette gjør at styret ønsker at insektsspray bare bør brukes etter at de andre tiltakene er utprøvd!
  • Normalt vil man bruke insektspray på gulvlister annenhver uke i 2 måneder og deretter en gang i måneden et par ganger. Dette fungerer ofte veldig bra, ifølge erfaringene vi har innhentet.
  • I tillegg vil man også her kunne kombinere dette med damp-rens av lister. Det vil i så fall Skadedyrvakta as utføre.
  • Kostnadene til insektsspray (ca. kr. 250) må anskaffes og dekkes av den enkelte.
.
Dette problemet er vi ikke alene om å ha så det er flere som prøver å finne seriøse løsninger på dette. Skadedyrfirmaet holder seg orientert om dette på våre vegne og vil sjekke opp både det som kommer fra FHI, bransjeforeningen og fra media som virker lovende. F.eks. oppslag fra NRK “Dette kan være løysinga på….“.
.
NB! Beslutningene om hva borettslaget dekker og ikke dekker i forbindelse med bekjempelse av skjeggkre kan endres umiddelbart uten forutgående varsling. Konkrete avtaler som er inngått, vil naturligvis bli opprettholdt.
.
Kilder: Vi har vært i kontakt med IF/OBOS Forsikring, Nordskrenten borettslag, Styrenettverket Holmlia, OBOS (om jussen), Folkehelseinstituttet, Skadedyrvakta as og et par andre leverandører i prosessen med å avklare hva vi kan/bør gjøre ift. skjeggkre. I tillegg til en vesentlig tid på nettsteder etter søk i Google…
.
Sist oppdatert: 16/1/2019 [BTT]
Oppdatere
Styret tar sikte på å oppdatere ’tiltakspakka’ når vi mener at det er hensiktsmessig. Vi følger med på utviklingen via tips og vår samarbeidspartner Skadedyrvakta as:
 • https://www.fhi.no/nyheter/2019/gode-rad-for-bekjemping-av-skjeggkre/
 • https://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2019/Februar-2019/Skjeggkre-Miljodirektoratet-tillater-bruk-av-insektmiddel/

Comments are closed.