Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Skjedde det noe sommeren 2018?

Print Friendly, PDF & Email

Eller mer presist, skjedde det noe i ‘sommerferien’, sett fra styret? Som vanlig har styret varslet beboerne om at vi av naturlig årsaker har begrenset kapasitet i skoleferien. Men like naturlig går jo også livet videre. Dermed har beboerne ønsker, og ting skjer, – som vannlekkasjer. I feriemåneden juli hadde nettstedet vårt over 600 besøk. Det leser vi som en indikasjon for at folk orienterer seg. Det er bra!

Her er en kort status sett fra styret nå når skolene starter opp igjen:

Rehabiliteringen av parkeringshuset: Hovedrehabiliteringen av bærende konstruksjoner og fasaden har gått etter planen i sommer og er nå avsluttet. Vi har også tegnet en driftsavtale på det katodiske anlegget, i utgangspunktet for 10 år fremover. Oppfølging fra styret: Om et år skal vi ha ‘ettårs-befaring.’ Deretter er det de kontraktsmessige garantiene som gjelder. Videre vil bølgeblikk platene’ på fasaden bli rengjort samtidig med den innvendige rengjøringen som skal finne sted tidlig nå i høst. Vi vurderer å male opp på nytt strekene mellom parkeringsplassene på innsiden.

Parkering: Parkeringen har gått utrolig bra i sommer og styret vil takke beboerne for fleksibilitet og oppfølging av beskjedene i sommer.

Portene til parkeringshuset: Vi har hatt mange småproblemer med den gamle portåpner-løsningen i parkeringshuset, og vi er i ferd med å skifte ut portene (slutten av september) og alt tilbehøret rundt dem nå. Åpningene vil dessverre bli litt lavere og det har vært en bekymring som vi har sett på i sommer. Uten å ombygge hele inngangspartiet er det lite vi kan få gjort med dette. De høyeste privatbilene kan få problem med dette dersom de i tillegg skal ha en høy takboks på taket. Laveste inngangsport vil nå bli ca. 200 cm. Vi må alle blir mer bevisste på hvor høy vår bil er med og uten takboks. Oppfølging fra styret: Bestille ‘høydeskilt’ og få disse montert over alle inngangene. Varsle beboerne før/mens endringen gjennomføres, og vi må organisere salget av portåpnerne (fjernkontrollene) til de som ønsker å ha dette.

Lading inne i parkeringshuset: Utviklingen av teknologi og løsninger rundt lading går rimelig raskt, men nå i august/september vil styret ta den konkrete beslutningen og bestillingen av den infrastrukturen som skal gi oss muligheten til å få ladet elbiler inne i parkeringshuset i årene fremover. Oppfølging fra styret: Løsningen og konsekvensene (inkl. priser) blir presentert for beboerne i september, og vi tar sikte på at beboerne som ønsker det, kan bestille ‘sin’ ladestasjon så snart som mulig i høst..

Vannlekkasjer: Vi har heldigvis få problemer med vannlekkasjer i borettslaget, men de som kommer, har en tendens til å kreve en del arbeid. Selv når forsikringen blir benyttet, blir også borettslaget belastet noe. Flere skader i borettslaget medfører høyere premier… I sommer har vi hatt en lekkasje i en oppgang som har berørt flere leiligheter (forsikringsselskapet står for utbedringen) og en annen i en annen oppgang der andelseier må ta en vesentlig del av regningen og IF resten.

Fuktskader: Vannlekkasjer eller fuktskader som er forårsaket av ‘lekkasjer utenfra’ og/eller dårlige bygningsmessige arbeider, er ikke dekket av forsikringen. Når vi en gang i blant har disse, kan det bli dyrt. I sommer er vi i ferd med håndtere to slike saker og prisen utgjør nærmere 10% av det vanlige vedlikeholdsbudsjettet til borettslaget. Kjedelige greier, men det er slik det er. Oppfølging fra styret: Vi sjekker ut tilstanden hos nærliggende naboer når slikt skjer, men en systematisk utsjekking i borettslaget er ikke hensiktsmessig da dette er dyrt, og det er lite vi kan gjøre som eventuelt skulle kunne forebygge dette.

Støy fra takvifter (og trafo på nederste vei): På grunn av problemer hos leverandøren har dette tatt alt for lang tid! Vi hadde opprinnelig håpet på å få dette ordnet tidlig i juni og siste informasjon styret nå har er at korrekte vifter skal komme i slutten august. Hafslund har varslet at trafoen vil bli byttet, men vi har ikke fått noen dato for dette. Oppfølging fra styret: Purre på nytt til leverandøren i håp om at det gir økt bevissthet og fart på utbedringen.

Byggesøknader: Vi behandler ikke byggesøknader i sommerferien, men noe oppfølging av tidligere vedtak blir det også i sommerukene. Dette dreier seg både om tiltak inne i egen leilighet og utenfor boligen.

Sommerjobb: Som mange har fått med seg, har vi hatt flere ungdommer i borettslaget som har hatt sommerjobb hos oss, og dette er har også media vist interesse for. Mer om dette senere. Vi takker ungdommene for jobben og og andelseierne for støtten for dette tiltaket. Vi får gjort flere oppgaver som ikke blir gjort på dugnadene, og flere av disse igjen måtte vi eventuelt ha engasjert andre for å ha fått gjort dersom vi ikke har hatt sommerjobbprosjektet.

Hekker: Den enkelte andelseier skal selv beskjære og holde frukttrær og hekker i orden utenfor eget hus, og borettslaget tar ansvaret for det som er opplagte fellesområder. I tillegg vil styret av og til gripe inn der f.eks. hekker ikke blir stelt og skaper potensiell risiko for trafikk o.l. I sommer ble noe av dette håndtert av sommerjobberne og innleid hjelp. Oppfølging fra styret: Vi vil invitere til en ‘privat dugnadshelg’ der styret sørger for at hagesakser, trillebårer o.l. er tilgjengelig for beboere som vil ta en ekstra tak rundt egen bolig når det gjelder stell av hekker o.l.

Sandkassen utenfor barnehagen: Sandkassen på lekeplassen utenfor barnehagen er fornyet til glede for barna i borettslaget. Oppfølging fra styret: Be barnehagen ta ansvar for at sanden fortløpende befinner seg i sandkassen og ikke utenfor.

Sykkelstativ: Vi har søkt om å få støtte til utplassering av flere sykkelstativ fra OBOS Miljøfond (“OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake”), og vil få dekket 50% av kostnadene (inntil kr. 30.000,-). Oppfølging fra styret: Bestille og få utplassert stativ på egnede steder etter den kartleggingen som vi tidligere har gjort. Rapportere tilbake til OBOS for å få utebatlt støtten.

Henvendelser: På epost og meldinger via styretelefonen får styret ulike henvendelser som vi forsøker å besvare etter beste evne, uavhengig av hvor styremedlemmene selv måtte befinne seg i ferien. Spørsmål om beskjæring av trær, parkeringsplasser, sommerjobb, vannlekkasjer og oppfølging av disse, fargekoder, nabobråk, postkasseskilt og nøkler som skal bestiller på vegne av beboerne, samt kontakt med forsikringsselskap, leverandører, eiendomsmeglere og en og annen selger, er forsøkt håndtert. Og når vi oppdager at lønnen til sommerjobberne ikke er utbetalt i juli som avtalt med leverandøren vår (= OBOS), så prøver vi å få dem til å snu seg rundt, selv om de i utgangspunktet ikke hadde tenkt å gjøre denne jobben før i september!

Fakturaer slutter ikke å komme, og kontroll av disse medfører at to styremedlemmer har lest og vurdert hver av de 84 fakturaene som har kommet så langt i skoleferien.

Katt og problemer med avføring: Dessverre er katter også et problem ved at de markerer og legger fra seg uønskede ‘gaver’ rundt om i borettslaget og i trappeoppgangene. Det er vanskelig å se noen effektive løsninger på dette, og saken tar opp tid og energi også i styrets ‘ferie’. Oppfølging fra styret: Vi prøver å organisere noen dugnader samtidig som vi sammen med berørte beboere prøver å finne løsninger for dette.

Varm sommer: Med den varme sommeren har det vært ekstra utfordrende å få vannet (ikke lov i perioder) plener og de blomsterkrukkene som vi har satt ut rundt om i borettslaget. Takk til de av beboerne som har bidratt til å vanne disse blomstene!

Høsten er startet, og i tillegg til det som er nevnt ovenfor starter styret opp med:

  • Radon: iverksette tiltak ift. en leilighet som har for høye radonverdier og prøve å få redusert støy fra enkelte radonvifter
  • Gatelys: få tilbud om – og iverksette skifte av – koblingsbokser/ledninger i/til gatelys/bodlys i nærheten av ’60-rekka’
  • Male dører: innhente tilbud og iverksette maling av 25 ståldører (søppelrom m.m.) og 4 sikringsskapdører i blokkene
  • Balkongdekke i blokkene: innhente og avdekke i hvilken grad det er problem med balkongdekke i blokkene for deretter å vurdere om, når og hvordan dette skal håndteres
  • Snu slagretningen på balkongdører i rekkehusene: innhente og avdekke i hvilken grad andelseiere ønsker å få dette gjort og deretter få innhentet pristilbud på jobben (som eventuelt skal dekkes av den enkelte som ønsker å få dette gjort).
  • Hvor er stoppekranene?: i samarbeid med VVS Gruppen er vi i ferd med å kartlegge mer nøyaktig hvor alle stoppekranene befinner seg (utenfor boligene) i oppgangene og for rekkehusrekkene.

Og mens høsten starter vil vi prøve å få ryddet innboksen og besvart epostene som eventuelt ikke er besvart ennå. Det er ofte slik at vi må sende en forespørsel videre til andre, og mange av disse ‘andre’ har også hatt ferie i sommer!

Comments are closed.