Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Skadedyr i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email

Fra tid til annen har vi alle nærkontakt med insekter og andre skadedyr, og mange synes at de er både plagsomme og ekle. Mange av dem trenger vi ikke å frykte i det hele tatt, men noen kan gjøre store skader på boligen, samt gi svært plagsom kløe, svie og allergiske hudreaksjoner.

Som andelseierne og beboerne må vi i utgangspunktet selv ta ansvaret for egen bolig, men borettslaget har også inngått en rammeavtale med et skadedyrfirma. Den skal bidra til forebygging av skadedyr og ha noen aktive tiltak for bekjempelse. Avtalen finner du nederst i dette dokumentet.

Innboforsikring: Mange innboforsikringer dekker problemer/skader med insekter, skadedyr o.l. Vi oppfordrer alle til å sjekke ut egen innboforsikring før man kontakter styret.

Et raskt søk i Google vil gi deg bilder og kjennetegn på de ulike skadedyrene, og du kan gjerne starte med å se på temasidene til Folkehelseinstituttet deriblant faktaark om ulike skadedyr.

(Under oversikten nedenfor finner du avtalen borettslaget har med skadedyrfirmaet)

SkadedyrTiltak
Mus og rotter
   
Mus og rotter er en del av vår natur, selv om vi ikke ønsker dem som husdyr.  

Beboerne bør
√ kaste avfall på korrekt måte (inkl. å lukke poser o.l. skikkelig)
√ ikke oppbevare mat(avfall) i boder og utenfor boligen
√ unngå å tømme matolje og fett i sluk/WC
√ unngå å mate fugler, da dette også tiltrekker seg mus og rotter
√ og dersom man har fått mus inn i boligen, bør man sette ut feller.  

Borettslaget
√ Via rammeavtalen er det utplassert 30-40 åtestasjoner i borettslaget med “gift” (ufarlig for katter/hunder etc) og/eller feller. Skadedyrfirmaet inspirerer åtestasjonene jevnlig.
(Styret har ikke valgt å benytte digitale feller. Disse avliver momentant med strøm, som så sender varsel til skadedyrfirmaet om fangst, eventuelt supplert med giftfrie deteksjonsstasjoner andre steder på eiendommen etter behov).
√ Ved varsel om svake punkter som hull, sprekker, rørgjennomføringer i bygningsmassen, vil vi vurdere tetting for å hindre at mus (og rotter) trekker inn i bygningen.
√ Vaktmester inspiserer søppelrom/-skur jevnlig for uheldig bruk.  

Verd å merke seg
√ Dersom mus forviller seg inn i boligmassen, bør det settes ut feller. Det er vanskelig å tette alle hull som en liten mus kan komme seg inn i. Musefeller settes ut av beboerne og i spesielle tilfeller kan borettslaget også bidra til å finne løsninger.
√ Det er lov å ha utekatter i borettslaget og de bidrar også til bekjempelse av mus og rotter.  
Sølvkre/skjeggkre  Sølvkre og skjeggkre gjør normalt ikke noen skader på boligen, men de oppleves som irriterende og som en psykisk belastning av flere. Verken sølvkre og skjeggkre trives i lyset, så de er mest aktive om natten. Derfor ser du dem oftest på morgenen når du slår på lyset eller ved at du flytter på møbler.  

Beboerne
√ Alminnelig godt renhold er den beste forebygging mot disse skadedyrene, samt ved å fjerne pappemballasje o.l. raskest mulig etter at de er kommet inn i boligen.
√ Fjern “fukt” da sølvkre liker seg der det er høy luftfuktighet (60%). Luft godt! Les vår artikkel om “Dugg, fukt og kondens i boligen
√ Dersom man oppdager noe man tror er sølvkre eller skjeggkre, forsøk å få tatt noen gode bilder av dem. Og gjerne fange dem i limfeller.
√ Varsle styret.  

Borettslaget
√ På bakgrunn av rammeavtalen vil skadedyrfirmaet få i oppdrag å gjennomføre avtalt standardbehandling, som per i dag er:
– Etter at beboeren har rengjort boligen godt, settes det eventuelt ut detektorer (limfeller) for å fastslå hva slags skadedyr det er snakk om og gjøre en vurdering av hvor stort problemet er. Man vil ofte gå rett på bekjempelse av skadedyrene dersom vi vet ut fra bilder osv. hva det er.
– Legge ut giftåte (“cockroach gel” /advion cockroach) som virker i inntil 6 måneder og normalt vil redusere bestanden med 90%.
√ Videre tiltak vil andelseierne selv måtte ta ansvar for (dersom det ikke dekkes av byggforsikringen som borettslaget har på gjeldende tidspunkt).  

Verd å merke seg
Les gjerne mer om skjeggkre på vårt nettsted, eller f.eks. her.
Kakerlakk, veggdyrBeboerne
√ Alminnelig godt renhold er den beste forebygging av disse skadedyrene, samt å fjerne pappemballasje o.l. raskest mulig etter at de er kommet inn i boligen.
√ Disse dyrene kan også ha blitt med hjem fra ‘sydenturen” så det er lurt
– å sjekke kofferten før du tar den inn i boligen
– umiddelbart vaske det man har med seg hjem, samt ta en runde med å rengjøre vesker og kofferter.
√ Brukte gjenstander (senger, sofa, skap etc) kan inneholde veggdyr. Sjekk dem grundig før du tar dem med hjem.
√ Andelseieren/beboeren er selv ansvarlig for å håndtere disse skadedyrene (dersom ikke byggforsikringen borettslaget har på gjeldende tidspunkt, dekker det). Tilstøtende boliger bør også varsles da disse skadedyrene har en tendens til også å besøke naboene.  

Borettslaget
Det er vanskelig å lage en fast tiltakspakke for dette fordi det er den konkrete situasjonen som bestemmer hva man kan/bør gjøre.  

Verd å merke seg
I spesielle tilfeller vil borettslaget kunne ta (del)ansvar for bekjempelsen av kakerlakker eller veggdyr. Det vil gjelde spesielt når vi bedømmer faren for spredning til flere boliger som stor.  
MaurDe maurtypene vi vanligvis forholder oss til, er sort jordmaur (også kalt sukkermaur) og noe stokkmaur. Maur etablerer seg helst der de finner mat, vann og varme.  

Beboerne
√ Alminnelig godt renhold er den beste forebygging av maur, men av og til kommer de på besøk. De kan tiltrekkes f.eks. av tilgjengelig mat og varme i gulvet, gjerne i fuktige omgivelser.
√ Andelseierne må ta ansvaret for tiltak her
(dersom ikke byggforsikringen borettslaget har på gjeldende tidspunkt, dekker det).
√ Det er flere midler å få kjøpt for bekjempelse av maur.  

Borettslaget
√ Gamle stubber og trær bør ikke få lov til å ligge lenge nær bygningene.  Borettslaget forsøker også å bidra til at grener fra trær og busker ikke henger inn over bygningene og langs fasaden (via trepleieprosessen, sommerjobbprosjektet og dugnader).
√ Stokkmaur og jordmaur vil som hovedregel behandles med forgiftet åte. I tilfeller hvor redet til stokkmaur eller jordmaur blir lokalisert, kan en direkte sanering av redet være hensiktsmessig.

Verd å merke seg
√ Ved behov for bekjempelse avgjør tekniker hvilken bekjempningsmetode som er mest passende. Best effekt på maurkitt oppnås om man først støvsuger og deretter vasker godt der mauren er sett så den ikke har tilgang til mat. Fjern spesielt søtsaker.  Iblant kan det ta tid før mauren vil ha åtet, så vi må ha tålmodighet. Etter hvert vil de fleste maurene spise av åtet. Utlegg av åte må gjentas flere ganger til aktiviteten opphører. Behandlingstid vil variere avhengig av type maur. Fra 1 uke til flere år (stokkmaur kan være vanskelig å bli kvitt). Det individuelle problemet er unikt.
√ I de aller fleste tilfeller benyttes ikke flytende middel, men gel. Beboer trenger da ikke trekke fram møbler og tømme skap.
√ Det finnes andre typer maur, f.eks. faraomaur. Behandlingen her skiller seg ut og vil innebefatte mange leiligheter når det inntreffer. Behandlings tid vil være mellom 6-12 besøk fordelt på like mange måneder.  
VepsBeboerne
Andelseieren/beboeren er selv ansvarlig for å håndtere vepsebol, så lenge disse er rimelig tilgjengelige.  

Borettslaget
I spesielle tilfeller vi borettslaget kunne ta (del)ansvar for å få fjerne vepsebol, for eksempel når man må bruke spesialutstyr (spesialstige/lift) for å rekke fram til bolet.  
AndreDet er mange andre skadedyr som er en del av våre omgivelser, men som borettslaget ikke forholder seg til. Men som beboere bør vi muligens det.  
√ Insekter som angriper mennesker, som lus, lopper og midd, kan gi plagsom kløe, vonde bitt, utslett og svie, eller de kan suge blodet ditt om natten.
√ Insekter som melbille, brødbille, tobakksbille, melmøll, tørrfruktmøll, fleskeklanner, pelsbille, klesmøll og tyvbille kan derimot gjøre stor skade på mat og tekstiler. De kan også være bærere av smittsomme sykdommer som salmonella og listeria, ødelegge mat og jordbruksvarer, samt infisere dyrefor.  

Men får styret en begrunnet mistanke om husbukk, borebille eller andre som gjerne tar seg et måltid med treverk, så prøver styret å følge opp.  

================================================================

Her følger avtalen vi har med skadedyrfirmaet. Legg merke til at det er kun styret som kan tilkalle dem dersom noe skal dekkes av borettslaget. Beboerne kan benytte seg av firmaet privat, utover det meldes saker til styret (styret@hallagerbakken.no).

Rammeavtale om bekjempelse av skadedyr mellom
Oslo Veggdyrkontroll as
og Hallagerbakken borettslag

1. Fagområde/tjenester
Denne rammeavtalen gjelder bekjempelse av skadedyr, der tjenestene innenfor (fastpris) avtalen er:

 • Kontroll/bekjempelse av mus og rotter utvendig. Dette inkluderer seks servicebesøk per år der åtekassene blir kontrollert og etterfylt med åte og/eller feller. Leverandøren utplasserer egnede åtekasser på egnede steder (antatt behov: ca. 30-40 stk.).
 • Inntil 10 behandlinger (red.: beskrevet i teksten ovenfor) (innenfor fastprisen; deretter en avtalt behandlingspris på kr x xxx inkl. mva, per stk.
  • Behandling mot sølvkre/skjeggkre ved behov (en behandling kan innebære 2 besøk)
  • Behandling mot svart jordmaur (også kalt sukkermaur) ved behov.

Skadedyrfirmaet har ansvar for å gi nabovarsel når behandlinger kan forstyrre naboer eller på annet vis berører dem. Hallagerbakken borettslag har 219 andelsleiligheter, hvorav 93 er i blokker og 126 er i rekkehus.

2. Priser og avtaleperiode 
Tjenestene ovenfor koster kr x xxx inkl. mva per kvartal, og faktureres etterskuddsvis til borettslaget (se pkt. om fakturering).

 • Den enkelte beboer skal i utgangspunktet selv dekke innvendig bekjempelse av skadedyr som går utover rammeavtalen. Dette blir da et forhold mellom andelseier og skadedyrfirmaet.
 • Ved bekjempelse av mus/rotter innvendig, dekker beboer dette selv. Pris: kr 1 500,- inkl mva pr behandling.
 • Ved bekjempelse av kakerlakk behandles den leiligheten der det oppdages kakerlakk. I tillegg må tilstøtende leiligheter detekteres/behandles. Pris på dette må avtales i hvert enkelt tilfelle, og det vil da også bli bestemt om det er beboer og/eller borettslaget som skal dekke utgiften.
 • Ved bekjempelse av veggdyr dekker beboer dette selv. Pris må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Disse prisene kan indeksreguleres årlig (i januar), ellers holdes prisene faste. Leverandøren er ansvarlig for på forhånd å opplyse om korrekt pris, der det er mulig.

Alle tidligere avtaler mellom partene utgår med inngåelse av denne avtalen. Dette er en rullerende årlig avtale som kan sies opp gjensidig med to måneders varsel. Ved oppsigelse av avtalen er leverandøren ansvarlig for å fjerne alle åtestasjonene og annet av utplassert materiell innen en måned etter avsluttet forhold. Dersom dette ikke skjer, så tilfaller utstyret kunden uten omkostninger.

3. Informasjon til beboerne
Leverandøren vil sørge for at borettslaget har den nødvendige informasjon angående fagområdet for å kunne viderebringe til beboerne. Denne informasjonen skal være tilrettelagt slik at den kan forstås av lekfolk. Borettslaget vil formidle videre den informasjonen som mottas elektronisk, og leverandør tar ansvaret og kostnader ved informasjon som kun kan spres ikke-digitalt.

4. Rekvirering/bestiller
Det er kun styremedlemmer eller den som styret gir fullmakt, som kan bestille tjenester fra skadedyrfirmaet der dette kan medføre kostnader for borettslaget. Normalt foretas bestillinger skriftlig via epost (til <post@ovk.no>). 

En bestilling skal alltid inneholde informasjon om ansvarlig person internt i borettslaget.

Leverandøren er ansvarlig for at kontaktinformasjonen til dem er oppdatert.

5. Dokumentasjon
All dokumentasjon (kart, tegninger, løsnings-skisser, innsamlet informasjon om enkeltoppdrag etc) som opparbeides i forbindelse med oppdrag for Hallagerbakken borettslag, er borettslagets eiendom.  Leverandøren forplikter seg til å avlevere dette elektronisk i vanlig lesbare formater (f.eks. standard formatet til Excel, åpent pdf-format etc).  Hensikten med dette er at vi skal kunne bruke disse rådataene for å vurdere vedlikeholdstiltak, kjenne historien til de enkelte anlegg/adresser m.m.

Leverandøren vil avlevere kundedata elektronisk for oppdrag (også privat oppdrag) utført i Hallagerbakken 32 til og med 96, via Excel-formatet der følgende må fremkomme for hver hendelse/hvert oppdrag:

 • Nøyaktig adresse
 • Beskrivelse/diagnose for hver situasjon og
 • Hva som ble gjort med dette.

Dette gjøres fortløpende til <styret@hallagerbakken.no>, samt samlet i januar og juli for foregående 6 måneders periode. Ved inngåelsen av denne avtalen skal også leverandøren innen 30 dager ha gitt borettslaget et oversiktskart elektronisk over hvor alle åtekassene er utplassert.

6. Faktura
Fakturering skjer normalt etterskuddsvis til oss iht. våre fakturarutiner
(se: https://hallagerbakken.no/styrearbeid/om-fakturaer-til-hallagerbakken-borettslag/).

Vi aksepterer normalt ikke fakturaer på epost.

7. Annet
Leverandøren er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende trafikk- og parkeringsbestemmelser i borettslaget og følge dem opp.  All kjøring innenfor borettslagets eiendom skal foregå i gåfart.

Oslo, 9. februar 2021

Comments are closed.