Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Rehabiliteringen av parkeringshuset

Print Friendly, PDF & Email

Sist oppdatert: 30/05/18
Denne informasjonen er spesielt viktig for deg/dere som disponerer bil/kjøretøy!
Parkeringssituasjonen vil bli vanskelig i anleggsperioden [21/5 til ca. 1. uke i august]!

Fredag 18. mai starter arbeidet med rehabilitering av parkeringshuset. Det er inngått en avtale med entreprenørfirmaet Con-Rehab AS. Det beregnes at arbeidet vil være ferdig innen utgangen av juli, men med mulighet for at det vil kunne vare lenger, alt etter hva som viser seg når man får avdekket tilstrekkelig med betong langs vegger og søyler. I tillegg kan det oppstå uforutsette ting underveis.

Hva skal gjøres og hvor?
Det er først og fremst 1. etasjen som trenger en grundig rehabilitering innvendig. Det gjelder alle søylene og veggene. I tillegg skal hele den ytre fasaden av anlegget pusses og males, inkludert brystningen langs taket av anlegget. Når det gjelder innvendige arbeider i 2. etasjen, vil det her bare dreie seg om maling.

Hvordan vil arbeidet skride fram?
Inne i parkeringshuset vil det måtte arbeides i etapper. Det er i første omgang 1. etasjen som vil bli mest belastet da det er her størstedelen av arbeidet vil foregå. Deler av parkeringshuset vil måtte tømmes i en periode. Den antatte tidsplanen per i dag ligger til slutt i artikkelen. En helt eksakt tidsplan er vanskelig å lage, da man ved oppstart ikke kan vite med sikkerhet hvor lang tid som trengs for hver operasjon, dvs. for hver etappe. Det må påregnes at endringer vil kunne oppstå!

 • Første etappe vil berøre følgende biloppstillingsplasser i første etasje: Nr. 67 – 88 (det vil si hele høyre rekke inn mot veggen, totalt 22 plasser)
 • Når arbeidet her er avsluttet, står midterste del for tur, dvs. to rekker, hver av dem med 22 plasser. Det dreier seg altså om de plassene som ikke er plassert inntil en yttervegg.
 • Til slutt tas den andre veggrekka (22 plasser).

Også 2. etasjen vil bli berørt om enn i mindre grad og høyst sannsynlig mer mot slutten av perioden.

Hvor lenge vil hver etappe vare?
Det vil si: hvor lenge må jeg være uten parkeringsplassen min?
Vi må ta høyde for at arbeidet innen hver etappe vil vare ca. 3 uker. Men (og det er et stort MEN) det kan vise seg at dette vil måtte forskyve seg noe. Forhåpentligvis vil det kunne gå raskere, men det kan også gå den andre veien!

Hva innebærer dette?

 • Går det raskere enn 3 uker, vil neste etappe måtte starte tidligere enn skissert, altså må eierne av disse plassene være klare til å frigjøre plassene sine da!
 • Går det tregere enn 3 uker, må 2. etappe forskyves tilsvarende. Det vil bli informert om slike forhold så fort man får kjennskap til situasjonen.

Hvor kan jeg gjøre av bilen eller motorsykkelen min? [NB! Vil bli oppdatert her!] Alternativer:

 • På taket av parkeringshuset. I tillegg til plasser som måtte være ledige, vil det gis anledning til å benytte de reserverte utleieplassene som ikke er i bruk. Det er følgende plasser: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 og 33.
 • På «vaktmesterområdet», det vil si i forkant av den nye bingen for hageavfall. Det er viktig at adkomsten til avfallsbingen ikke stenges da det må være mulig å komme fram med trillebår o.l.
 • Det er IKKE anledning til å benytte de plassene på taket som er beregnet for lading av el-biler!
 • Det er heller ikke lov å parkere langs veien nedover i retning Joker!
 • Canon har gitt oss anledning til å benytte parkeringen på deres tak, men bare i de tre fellesferieukene i juli.
 • Bymiljøetaten har avslått vår søknad om å få en midlertidig tillatelse til å parkere på deler av gresset nedenfor 96-rekka.
 • Vi har fått lov av Øvre Ravnåsen borettslag til å benytte 10 av deres utleieplasser. Vi kan kun benytte følgende plasser: 8, 12, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 39 og 42. Avtalen gjelder fram til 15. august.

Styret bruker det handlingsrommet vi har for å få fjernet tilhengere, avskiltede biler osv fra alle parkeringsplasser der det er juridisk mulig. Har du anledning til å få satt bort bilen din et annet sted i den aktuelle perioden, vil det selvsagt avhjelpe situasjonen.

Bevegelseshemmet?
Dersom du har en bevegelseshemming, kan du melde fra til styret, så vil vi reservere en plass for deg slik at avstanden til bilen ikke blir for lang.

Langtidsfravær?
Hvis du vet at du kommer til å være bortreist i en lengre periode og dette dekker det tidspunktet da din parkeringsplass vil bli berørt, vil vi gjerne at du informerer styret om det i forkant.

 • Dersom du ikke tar med deg bilen under fraværet, må du sørge for at den likevel blir fjernet i den aktuelle perioden, enten ved selv å gjøre dette før du reiser eller ved å avtale med andre for flytting av bilen.
 • Dersom du tar med deg bilen på reise, er det også greit for styret å bli informert om dette. (Blant annet kan det da vurderes om plassen midlertidig kan disponeres av andre. Det kan uansett avlaste behovet for alternative plasser.)

Oppfordring til foreldre
Det er fint om foreldre til mindre barn informerer dem om at de skal holde noe avstand til arbeidsområdet.

Hvordan må oppstillingsplassen min se ut før det kan arbeides der?
Plassen må være så fri som mulig for at det skal være mulig å gjennomføre arbeidet. Derfor må plassen være ryddet for bildekk og annet. Det er kun fastmonterte takbokser som fortsatt kan være der. Er noe festet i vegg eller søyler av nåværende eller tidligere eier, vil dette bli fjernet og ikke satt opp igjen.

NB! Dersom motorkjøretøyet ikke er flyttet innen oppgitt frist og det ikke har lykkes å komme i kontakt med eieren, vil bilen eller motorsykkelen bli flyttet av et bilbergingsfirma. Utgiftene til dette vil bli belastet eieren.

Har du leid bort plassen? I så fall må eieren kontakte leietakeren og informere om situasjonen.

Hvordan informeres det?

 • Det vil bli informert av Con-Rehab ved oppslag i parkeringshuset
 • Styret vil informere på hjemmesida vår (www.hallagerbakken.no) – delvis også på Facebook.
 • Ved oppslag på oppslagstavlene
 • Ved ekstraordinære behov vil det komme info-ark i postkassene

Ting som du lurer på – eller har behov for å ta opp:
send melding direkte til Geir Brunsvik (HB 68 B) som er styrets kontaktperson i denne saken (geir.brunsvik@styret.hallagerbakken.no) eller styret@hallagerbakken.no.

Som nevnt tidligere må vi ta et generelt forbehold om at planene kan bli endret.

Oppdatert informasjon om parkeringen finner du her!


 

Comments are closed.