Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

‘Rammeavtale’ med trepleier

Print Friendly, PDF & Email
Til orientering:
Hallagerbakken borettslag ønsker naturligvis å ha fine og funksjonelle uteområder. Pleie av trær, busker, hekker og annet ‘grønt’ inngår i dette. Mye av hverdagsdriften av uteområdene blir håndtert via vaktmesterordningen vår, fra gressklipping og fjerning av snø til mye annet. Beboerne har naturligvis ansvar for ‘egen hekk’ o.l. De føringer og råd borettslaget har angående uteområdene, er forsøkt samlet i Uteveilederen.
.
1. Trepleie-runden
Vi prøver med noen års mellomrom å gjennomføre en stor trepleierunde. Søknader om å få fjernet eller beskåret trær fra andelseierne blir da behandlet i en åpen prosess som også er temmelig ressurskrevende. Denne er beskrevet i Uteveilederen.
.
Ut av denne prosessen blir det formulert et tentativt oppdragsdokument for trepleier, som vi gjennomfører en anskaffelsesprosess rundt. I 2015 og 2019 ble dette oppdraget gitt til Trefelling.com AS. Spesielt i 2019 hadde vi flere konkurrenter til dette oppdraget.
.
2. “Mellom-periodene”
Mellom de store trepleie-rundene behandler styret kun søknader som berører sikkerhet når det gjelder felling/beskjæring av store trær.
.
I tillegg kan det naturligvis være andre ‘grønt-saker’ som vi vil få bistand til å vurdere og/eller gjennomføre. Det kan dreie seg om å beskjære eller fjerne trær/planter
  • som hindrer belysningen
  • som er for nær vegger/kledningen
  • samt å få hekker stelt slik at de er iht. reglene (jmf. Uteveilederen)
.
3. Ny beplantning
Borettslaget har et Grøntutvalg, bestående av engasjerte beboere, som gir råd til styret i spørsmål angående uteområdene våre. De kan fritt foreslå ting eller være ‘ballspiller’ med styret angående mer eller mindre gode ideer til forbedringer. Av og til vil det også være aktuelt å hente inn råd og vurderinger fra arborist, gartner, landskapsarkitekt og andre fagfolk.
.
Noen problemstillinger vi jobber med nå er:
  • Av og til er det aktuelt å fjerne store trær, til og med furuer, av ulike årsaker. Vi tar sikte på å fjerne furuene i ‘rundkjøringen’ utenfor HB 52, og samtidig ønsker vi å få plantet noen relativt store trær der. Vi spør oss selv om vi bør, og eventuelt hva, vi kan plante der vi har fjernet trær?
  • Vi ønsker å etablere noe grønt, bærbusker eller annet, langs veien langs blokkene. Det vi gjør der, må være robust fordi vi kan forvente at de tidvis må tåle en del snø og press fra mindre deponi av snø gjennom vinteren. Hva kan vi plante som krever minimalt med stell?
  • På baksiden av HB 44/46 er det et åpent område hvor vi nå fjerner noen store trær. Tanken er at vi skal rydde dette området ytterligere og muligens plante noen bærbusker/frukttrær opp mot bakkeskråningen mot kommunalt område. Ideen er at området skal bli et hyggeligere uteområde for beboerne.
.
4. Foretrukken leverandør
Valg av trepleiefirmaet til hovedoppdraget utløser også at vi bruker firmaet som vår foretrukne leverandør av trepleie-tjenester frem til neste hovedrunde. De store oppdragene tar vi en anbudsrunde på hver gang. Neste hovedrunde tar styret sikte på skjer i 2024/25.
.
Trefelling.com AS har fått oppdraget med å gjennomføre vedtakene i 2019. De kan også engasjeres av beboerne for egen kostnad for å beskjære hekker utenfor egen bolig. Selv om trepleiefirmaet har satt seg inn i føringene i Uteveilederen, er andelseier likevel ansvarlig for det de selv gjør eller som de engasjerer andre for å gjøre utenfor egen bolig.
.
5. Bærekraftig
Vi ønsker å stimulere til gjenbruk og miljøvennlig drift. Det som kan benyttes til brensel vil bli gjort tilgjengelig etter hovedoppdraget, for beboerne. Det som ikke blir hentet/brukt, vil bli gitt bort som brensel til andre. Greiner o.l. vil bli frest opp og flisen vil bli brukt som dekkmateriale. Det borettslaget kan benytte selv vil bli benyttet hos oss, mens resten vil bli gitt bort til gårder med hester i bydelen o.l. for bruk der.
.
Trefelling.com AS håndterer dette for oss. Selskapet bidrar til en bærekraftig drift ved å benytt ferdigblandet miljøbensin og bio kjedeolje i arbeidet. Ved lettere hekketrimming benytter de batteridrevne redskaper.
.
Sist oppdatert: 29/9-2019

.

Et godt sted å bo i sommerhalvåret….

… og  i vinterhalvåret….

Comments are closed.