Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Aktuelt

Energiforbruk med hjemmekontor?

Hallagerbakken borettslaget er deltaker i Søndre Nordstrand ENØK, og i den siste rapporten fra dem kan vi lese dette: Forbruket for april har økt mindre enn forventet, i forhold til april 2019 med hensyn på hjemmepåske og Corona kontor hjemme for mange. Hallagerbakken: Fortsatt gledelig reduksjon av månedskurven og har hatt det nest laveste forbruket… Les mer

Feiing av parkeringshuset og gjesteparkeringene

Vårrengjøring medfører også feiing av parkeringhuset 🙂 og alle må sørge for at kjøretøy (og alt annet!) er fjernet fra parkeringsplassen på følgende tidspunkter (mellom 08:00 og 18:00): Mandag 11/5: Begge etasjene inne i parkeringshuset Tirsdag: 12/5: Øverste plan/taket og alle gjesteparkeringene Tips!  Noter datoene/tidspunktene i din kalender! Feiing foregår med feiebiler/-utstyr og de kan… Les mer

Vannavrenning og tetting under balkong

Under fasaderehabiliteringen hadde beboerne mulighet til å bestille tetting under balkongen over inngangspartier. Løsningen var en enkel korrugert plate, montert med fall under balgongulvet slik at vann som dryper ned mellom balkongbordene ledes bort til siden. Det var i utgangspunkt ikke lagt opp til ekstra takrenner. Flere beboere har fått montert denne løsningen under rehabiliteringen,… Les mer

Delta på generalforsamlingen via Zoom! 

Alle som ikke har brukt Zoom før, bør logge seg på 10 minutter før for å sjekke at det fungerer, og for å bli litt kjent med det virtuelle rommet. Vi starter med en kort orientering om digital generalforsamling og hva det betyr i praksis, og deretter vil vi prøve å gjennomføre resten så nær… Les mer

Ytterdører som flasser

Vi har noen ytterdører på rekkehusene der malingen har begynt å flasse av. Dette er uheldig og dessverre er alle garantier har godt ut. Vi har skiftet ut noen dører som har vært betydelig skadet. Det er kostbart for felleskapet. . Vi prøver nå å rehabilitere et par dører ved å pusse/male dem (gjøres av… Les mer

Kontaktinformasjon: Kjenner dere meg?

I år må vi arrangere generalforsamlingen på en litt spesiell måte på grunn av ‘corona-situasjonen’. Den vil bli arrangert digitalt samtidig som vi gir de som ikke kan, muligheten til å delta på papir. Mer informasjon om dette vil bli gitt de første par dagene etter påske. Men for å forberede generalforsamlingen trenger vi raskt… Les mer

Om strøm og lys i egen bod

I borettslaget har vi flere ulike uteboder. Noen boder er i bodhus ute, noen deler et bodrom i rekkehuset/blokka og noen rekkehus har egne bodhus på utsiden. Felles for de alle er at det elektriske anlegget skal være forsvarlig og lovlig! Borettslaget har ansvar for fellesrom/bodhus, og den enkelte andelseier har ansvaret for egen bod.… Les mer

Digital generalforsamling!

Hallagerbakken borettslag har som andre borettslag en plikt til å gjennomføre en generalforsamling iht. Burettslagslova. Kravene for å gjennomføre en gyldig generalforsamling er rimelig greie: følge innkallingsreglene, herunder at noen saker er obligatoriske bruke riktig type stemmeregler til hver sak følge noen formelle krav gjennomføres før utgangen av juni Praksis har vært at den gjennomføres… Les mer

Usikker økonomi og borettslaget

Vi har nå en krise i samfunnet, og ingen vet hvor lenge den vil vare. Krisen medfører at mange vil få redusert inntekt og dårligere økonomi. Hva kan dette bety for borettslaget og andelseierne? Borettslaget Hallagerbakken borettslag er et selvstendig boligselskap med en selvstendig økonomi. Siden vi bruker OBOS som forretningsfører, har vi en ‘forsikringsordning’… Les mer

Energiforbruket i borettslaget

Hallagerbakken borettslag er medlem av Søndre Nordstrand ENØK og vi får månedlige rapporter derfra. Vi sakser fra rapporten: “Hallagerbakken: Gledelig reduksjon av månedskurven og har hatt det laveste forbruket i februar som noen gang er registrert.» . Men hva med prisen på strøm og fjernvarme? “Som det har fremkommet i media så er energiprisen nå… Les mer