Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Aktuelt

Radiatorer – en innføring

Andelseierne har selv vedlikeholdsansvaret for radiatorene i boligen. Dette betyr at ‘sjekk’ av radiatoren, skifte av defekte deler som en termostat, en ventil o.l. er noe man selv skal bestille og betale for, – normalt hos borettslagets faste rørlegger (VVS Gruppen as). La fagfolk gjøre jobben. Skader og følgeskader som er forårsaket av beboeren selv… Les mer

Liten økning på kr 16,-

Raden på regningen for TV/bredbånd fra borettslaget øker med 16 kroner fra 1. februar. Dette skyldes prisøkningen på TV-signaler og en forglemmelse fra Multinett. I kroner og øre betyr det at alle boligene belastes med kr 545,- (inkludert kr 235,- for bredbånd). Forklaringen fra Multinett: «Det ble i januar sendt ut informasjon per brev om endringer… Les mer

Juleamnestiet 2023: Parkerende gjester!

Vanligvis, har beboerne våre storinnrykk av gjester i julen, mange av de kommer med bil.  Det er mye å tenke på – har man fått med seg alle gavene, har man tatt med seg maske og rekker jeg middagen kl 17.00 – av den grunn har vi fått organisert “juleamnesti” for gjester som ankommer med… Les mer

Radiatorene – hvem har ansvaret?

Radiatorene med tilbehør tilhører vedlikeholdsansvaret til andelseierne. Dette betyr at dersom radiatoren (inkl. ventil/termostaten o.l.) må sjekkes eller noe skiftes ut, er det andelseieren som skal kontakte vaktmester/rørlegger og betale for dette. For noen år siden valgte styret av ulike årsaker å ta ansvaret for hele radiatoren, men summen av oppfølgingskostnader gjør nå at dette… Les mer

Forsinkelse ifm varmeoppgjør

Melding fra forretningsføreren/OBOS! “Årets fjernvarmeoppgjør ble foretatt 01.11.2023. Nesten samtlige andelseiere med måleravlesning via Ista hadde store tilgodebeløp som ble motregnet mot felleskostnader for november. Andelseiere med tilgodebeløp fikk dermed hele eller deler av november-felleskostnader dekket av tilgodebeløpene. Overskytende tilgodebeløp burde ha blitt tilbakebetalt andelseiernes konto. Grunnet tekniske utfordringer hos OBOS ble dette ikke utført… Les mer

Generalforsamlingen 2024

Tid: Onsdag 10. april kl. 18:00Sted: Samlingssalen på Hallagerbakken skole. InnkallingenInnkallingen deles normalt ut til andelseierne 8 til 20 dager før generalforsamlingen. Innkallingen vil også bli lagt ut på denne nettsiden. ForslagFristen for forslag fra andelseiere til generalforsamlingen er fredag 1. mars 2024. Forslag innsendt etter den tid vil ikke bli behandlet. Forslagene skal være… Les mer

Felles brannalarmanlegg (Digital brannvernuke)

Statusoppdatering: Felles brannalarmanlegg i Hallagerbakken 34-58, 80, 88 og 96) Detektorene og sentralene ble installert i løpet av august og september. I oktober ble anlegget skrudd på, men ikke satt i full drift.  Hvis detektoren utløses i dag, vil den lyses rødt, men ingen varslingslyd kommer fra detektoren.  Det gjenstår i all hovedsak to oppgaver: … Les mer

Brannøvelse og rutiner (Digital brannvernuke)

Når uhellet først er ute, er det lett å miste hodet og glemme alt man har lært om rømningsveier og slokkeutstyr. Om dere er flere i husstanden er det viktig at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle brann! I dag, oppfordrer styret alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Her kan det være… Les mer

Mulige brannfeller i hjemmet (Digital brannvernuke)

Det er en rekke mulige brannfarer i et hjem, men brannfaren kan reduseres betydelig ved å være bevisst på disse farene og etablere gode vaner for kontroll. I følge brann- og redningsetaten er tørrkoking den vanligste brannårsaken i hjemmet. Hele 28 % av alle branner starter på kjøkkenet, og etter tørrkoking er oppvaskmaskinen den som… Les mer

Brannslokkingsutstyr  (Digital brannvernuke)

Alle boliger skal ha godkjent slokkeutstyr. Det er eier av boligen som er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av slokkeutstyret. For borettslag er det i utgangspunktet styret som opptrer som eier, og har dette ansvaret. Styret har tidligere kjøpt inn pulverapparat til alle boliger. Det anses imidlertid mest hensiktsmessig at hver enkelt andelseier sørger for… Les mer