Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Aktuelt

Hva skjer med balkongene?

I blokkene skjer det for tiden litt med balkongene, og her er en kort oppsummering av situasjonen: 1. Sikre rømningsvei I de fleste balkongene er det en rømningsluke. Styret nå engasjert vaktmesterfirmaet til å ‘åpne og smøre’ denne luken. De berørte beboere vil bli informert fortløpende via brev i postkassen og oppslag om det praktiske,… Les mer

‘Rammeavtale’ med trepleier

Til orientering: Hallagerbakken borettslag ønsker naturligvis å ha fine og funksjonelle uteområder. Pleie av trær, busker, hekker og annet ‘grønt’ inngår i dette. Mye av hverdagsdriften av uteområdene blir håndtert via vaktmesterordningen vår, fra gressklipping og fjerning av snø til mye annet. Beboerne har naturligvis ansvar for ‘egen hekk’ o.l. De føringer og råd borettslaget… Les mer

Blir det dyrere fjernvarme?

Borettslaget er med i Søndre Nordstrand ENØK og derfra får vi en månedsrapport om tilstanden på forbruket av ‘fjernvarme’. Formålet er å overvåke om det kan være feil på anlegget, men i tillegg får vi informasjon som kan være nyttig for styret og beboerne. Noen klipp fra august-rapporten 2019: Hallagerbakken: Normal utvikling av månedskurven. Har… Les mer

Regn og atter regn!

Når det regner mye så må vi naturligvis tidvis forvente at det blir liggende noe vann på bakken. I det siste har vi fått renset alle kummene og to av kummene er også byttet/utbedret. Og med det så har vi den ‘beredskapen’ vi har i borettslaget på plass. . Men ting kan bli bedre, og… Les mer

Hold orden på søppla!

Dette er en oppfordring til alle beboere om å ta bedre vare på søppelrommene i blokkene! . Konsekvensen av dårlig ivaretakelse er dårlig lukt, et lite attraktivt rom å avlevere søpla i, potensiell fare for skadedyr og høyere kostnader for fellesskapet, som gir utslag i fellesutgiftene (fjerning av feilplassert avfall, vask av søppelrommene og skadedyrbekjempelse… Les mer

Nye sykkelstativer og sykkelpumpe

Vi har satt ut sykkelstativ på to steder. Det ene er inntil bodene ved HB 46/60. Det andre er inntil bodene ved HB 36. Begge stativene er beregnet på 4 sykler. Nå har vi også fått montert en sykkelpumpe ved siden av postkassene ved HB 68. Her vil det senere komme et reparasjonsett for sykler,… Les mer

40-års jubileum : Hallagerbakken borettslag

I oktober 1979 ble Hallagerbakken borettslag etablert og et par år senere begynte folk å flytte inn i boligene. Vi markerer jubileumet med en sammenkomst for å feire bofellesskapet lørdag 31. august. . Styret har bestilt noen ‘party-telt’ i tilfelle ustabilt vær og bord. Beboerne tar med egne stoler eller noe å sitte på. Sammen lager vi… Les mer

Ødelagte sykler i «sykkelboder»/under trapper

Noen trappeoppganger i blokkene har et rom som normalt brukes til parkering av sykler. Beboerne i den respektive oppgang har nøkler til dette rommet. Å holde dette rommet ryddig og rent er beboernes ansvar. . Hensatte sykler og annet i dette rommet (og eventuelt under trappa) regner styret med beboerne i oppgangen tar ansvaret for.… Les mer

Stanksopp

Stanksopp er observert i borettslaget. . Hva er Stanksopp? Fra Wikipedia klipper vi følgende beskrivelse: «Stanksopp (Phallaceae) er en sopp-familie som produserer en illeluktende, stangformete fruktlegemer. Deres formeringsmetode er annerledes enn de fleste sopper, som bruker luften for å spre sporene. De produserer isteden sporer på toppen som har en lukt som kan minne om… Les mer

Utleie av bodlokalet ved HB 86A/B

NB! Denne siden skrives ut, signeres, og legges i postkassen til styret i Hallagerbakken 54. Bodlokalet ved HB 86 A/B er ca. 36m2, og leies ut for 6 måneder av gangen. Periodene er 01.01–30.06 og 01.07-31.12 hvert år. Søknadsfrist er 7 kalenderdager før oppstart av ny periode. Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil styret… Les mer