Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Overflatevann, drenering og ny asfalt

Print Friendly, PDF & Email

De av oss som har bodd noen år i borettslaget, har registrert at vi har mer problemer med overflatevann nå enn tidligere. Styret er også av den oppfatningen. Myndighetene mener også at vi må være forberedt på å håndtere mer nedbør i årene fremover, også direkte flom og dermed problemer med overflatevann. Borettslagene får nå også flere krav om å forholde seg til dette. I forbindelse med vårt kombinerte asfalterings- og dreneringsprosjekt reviderer vi og oppdaterer vår informasjon angående dette. 

Asfalterings- og dreneringsprosjektet
Formålet med dette prosjektet er å forbedre håndteringen av overvann/dreneringen samtidig som vi skal rehabilitere asfalteringen innenfor vårt område. Sistnevnte betyr å fjerne gammel asfalt og legge ny, øke veibredden noen steder og få en vesentlig bedre håndtering av overflatevann. Dette blir relativt kostbart! Og derfor legger vi på generalforsamlingen 2021 fram prosjektet sammen med en finansieringsplan, inkludert opptak av nytt lån.

Asfalt Vestland, tlf. 48 30 19 00 - Tjenester - Veidekke i Norge

Når gammel asfalt blir fjernet og nytt fundament skal etableres, vil det bli tilstrebet minst mulig ødeleggelser av «overgangen» mellom vei og private eiendommer. Likevel må man enkelte steder regne med at kanter, støttemurer, rekkverk etc. vil bli skadet, alternativt rase ut eller direkte fjernet. Markeringer mellom veien og våre private områder er en del av andelseiers ansvar, så derfor må det bli den enkelte andelseier som må ta på seg ansvaret for eventuell gjenoppretting, reparasjon eller nyetablering av kantmarkeringen. Kun i helt spesielle tilfeller kan det bli aktuelt at fellesskapet tar hele eller deler av kostnaden for dette. (Styrevedtak 8/12-2020).

Tilbudsforespørselen som er sendt ut til mulige entreprenører ligger tilgjengelig her, i form av de overordnede dokumentene (konkurransebeskrivelsen og kontraktsgrunnlaget) og “Kravspesifikasjonene” (det vi konkret ber om tilbud på). Dokumentene er skrevet for fagfolk og ikke for lekfolk, men for spesielt interesserte kan det vær everd å ta en kikk på (spesielt) pdf-dokumentene.

Andre tiltak
Når styret iverksetter andre uteprosjekter som f.eks. rehabilitering utenfor blokkene (første fase: HB 46-52), så er det tenkt på hvordan vi kan få vannet bort på en bedre måte enn i dag (hellingen på bakken, hvor porøs duken er, singel under plenen slik at vannet kan filtreres ned i jorden, forbedret avløpsrør fra takrennene osv.). Tilsvarende har det vært noe tenking – og med det praktiske tiltak – i forbindelse med rehabiliteringen av området mellom HV 74 og 76-rekken og stien nedenfor 76-rekken. Her vet vi at det kommer mer vann enn tidligere uten at vi per i dag har en bedre forklaring på dette enn at vannet har funnet nye veier å gå.

Egen utbygging
De som måtte tenke på å bygge ut (og spesielt bygge «nedover»), bør også merke seg at Byggeveilederen nå er blitt «strengere» i siste revisjon med hensyn til andelseiers ansvar for at dreneringsproblematikken rundt egen bolig er godt håndtert.

Sist oppdatert: 20. januar 2021

Comments are closed.