Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Mye på gang i borettslaget!

Print Friendly, PDF & Email

Artikkelen vil bli oppdatert!

I sommerhalvåret skjer det en del rehabiliteringer i borettslaget. Her er en listen oversikt det kan være lurt å skumme igjennom slik at man får stilt litt nysgjerrighet og i tillegg er forberedt på noen ting som muligens angår akkurat deg, – f.eks. vil det være dager da det absolutt ikke er lov å kjøre inn i borettslaget.

Pågående/kommende tiltak (i kort form)

Rehabilitering av tak:

 • Leverandør: PBT Eiendomsdrift Øst AS
 • Status: Arbeidet er startet opp i nederste rekke.

Rehabilitering av balkonger i blokkene:

Fartshumper (reklamasjon)

 • Leverandør: Hadeland Maskindrift as
 • Status/fremdriftsplan: Mandag 26. juni starter Hadeland Maskindrift as opp med å rehabilitere fartshumpene (reklamasjonssak fra styret), og det vil bli arbeidet utover uken med dette.
 • Det vil komme opp skilter om innkjøring 100% forbudt i perioder f.eks. øvre vei-området vil bli stengt for biltrafikk en til to dager.
 • Bidra til at disse skiltene blir respekterte!

Felles brannvarslingsanlegg:

 • Leverandør: Brakon AS
 • Status/fremdriftsplan: Kontrakt signert, og den første generelle infoen er delt ut til de berørt.
 • Foreløpig tidsplan tilsier at installering skjer i perioden uke 24 til uke 36 (sommerpause uke 27-30/31)

Rens av ventilasjonskanaler

 • Vi starter opp med 3 leiligheter i blokken og 4 i rekkehusene, for å sjekke ut tiltaket. Vi vil deretter vurdere om vi skal gjøre dette i hele borettslaget.
 • Leverandør: Byggmester Eriksson & Kanalrens AS
 • Status: Uke 31 (31/7-4/8) og muligens uke 32

Digital registrering av p-plasser / gjesteparkering

 • Nye skilt er oppmontert på grunn av juridiske årsaker. Vi arbeider med å få på plass digital registrering av parkering.
 • Leverandør:  P-Service AS & Styret
 • Status: Vi skal innføre en digital registrering av kjøretøy som lovlig kan parkere på uteplassene våre. Dette medfører i praksis at alle biler som beboerne i borettslaget disponerer bør registreres (en beboer som ikke har registrert bilen sin og f.eks. parkere på taket vil ikke bli tilgitt.). Registreringsskjema for kjøretøy.
 • Foreløpig plan: Informasjon og registrering i løpet av august og innføring i september.

Toppbordene på balkonger i rekkehusene.

 • Noen er skadd og når vi skifter her, skifter vi alle toppbordene på den enkelte balkongen.
 • Leverandør: PBT/Skandinavisk Utemiljø Oslo AS
 • Status: 5 innmeldte saker blir håndtert i år. Planlagt gjennomført august (avtales med berørte beboere).

Gelendre med utbedringsbehov

 • Vi har noen trappeoppganger i stiene i borettslaget og noen av de gamle gelendrene trenger noe utbedring. Steder:
  • Trappenedgang mellom 76F og 78A
  • Trappenedgang mellom 92F og 96A
 • Befaring: Sjekk for spiker/»farlige ting»
 • Leverandør: CFE
 • Status: Enkle forbedringer. Begge skal utbedres innen 30. juni

Utbedring av gjerde

 • Gjerde fra ca. HB 34 langs gjesteparkeringen mot Frivillighetssentralen har flere små hull/skader. Vi tatt ned hekken så akkurat nå er det gode forhold for utbedring av gjerde.
 • Leverandør: CFE
 • Status: Utbedres snarest (på en enkel måte) og senest innen 30. juni

Hekken trenger vann

 • Tujahekken rundt vaktmesterområdet er ny, og den vil trenger jevn vanning i løpet av sommeren fram til frosten kommer på høsten. Dvs jorden skal være bløt i perioden.
 • Leverandør: CFE
 • Status: Svetteslange, slange og kabelbroer er utplassert.

Trappenesene i blokkoppgangene for å redusere glifaren.

 • Leverandør: CFE
 • Status: …nå?…

Søppelskurene

 • Alle søppelskurene skal få en liten rehabilitering og ny maling.
 • Leverandør: Sommerjobberne
 • Status: CFE rengjør veggene i skurene i uke 30 og sommerjobberne maler i uke 32/33.

Utsatte tiltak
Flere mindre grønt-tiltak er utsatt til tidligst august pga av vanningsrestriksjonene i Oslo. Det gjelder blant annet plen:

 • på gavlsiden av HB 80 A og HB 96 A.
 • langs trappen nedover ved HB 80A
 • langs/rundt lekeplassen utenfor 96-rekka
 • bakken ved boden ved  vis-à-vis lekeplassen/HB 48
 • utenfor HB 46 (den delen som ikke skal få steinbed)
 • ved gjerde/postkassene på nedsiden av flaggstangsområdet

Leverandør: PBT/Skandinavisk Utemiljø Oslo AS

Steinkiste utenfor HB 46 (og muligens ved HB 34)

 • er planlagt etablert styret tar sikte på å ha det på plass i løpet av sommersesongen.
 • Leverandør: ?
 • Status: Styret/Grøntutvalget gjennomgår og vurdere forslag/tilbud

Annet
Området bak 44/46 er planlagt planert, plante bærbusker mot knausen osv, men det er utsatt fordi vi må prioritere andre tiltak/økonomi.

Utførte tiltak

Rehabilitering av gjerde på nedsiden av flaggstangsområdet (reklamasjonssak)

 • Leverandør: PBT Eiendomsdrift Øst AS

Radonvifte i HB 42:

 • Støytiltak er gjennomført og viften skiftet.
 • Leverandør: Byggmester Eriksson & Kanalrens AS

Hageavfallsbingen

 • Er tømt, og vi ber alle om å plassere nye «grønter» helt inn i bingen når det avleveres…
 • Leverandør: PBT/Skandinavisk Utemiljø Oslo AS
 • Status: Utføres innen 30. juni

Ta ting opp med styret!
I tillegg til dette kommer og går det mange mindre tiltak som koordineres med vaktmesterfirmaet (CFE) og andre. De som som jobber for borettslaget har styret som oppdragsgiver.
Alle kommentarer og ønsker som man måtte ha ift arbeid som utføres av våre leverandører skal beboerne ta opp med styret , – ikke de som er ute å gjøre jobben.

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Comments are closed.