Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Litt om fjernvarme og energi

Print Friendly, PDF & Email

Hallagerbakken borettslag er som kjent medlem av Søndre Nordstrand ENØK (SNE). Hver måned får vi blant annet en kort rapport som gir oss indikasjoner på om noen kan være galt med fjernvarmen hos oss m.m.
Her er et utdrag fra siste rapport til orientering:

Om forbruket:

  • Forbrukskurver for alle (medlems)lagene, forbruket er ikke graddagskorrigert.  
  • Sammenlignbare graddagskorrigerte måneds kurver for lagene med oppdatert forbruk februar 2022
  • Kurve for hvert enkelt lag som viser maks og min, gjennomsnitt de siste årene og aktuelt månedsforbruk, forbruket er ikke graddagskorrigert.  
  • (Styret har tilgang til en mer detaljert oversikt).

Januar har i år vært en «varm» måned basert på graddager, basert på graddager så har den vært rimelig lik februar 2019.

Hallagerbakken: Normalt / redusert forbruk sett mot gjennomsnittsforbruk.
(Forbruket har blitt lavere i forhold til gjennomsnitt så skyldes dette at det har vært varmere ute enn de siste årene og ikke nødvendigvis økt «sparing».)

Kommentar fra SNE: Denne kurven er graddagskorrigert og viser normal reduksjon for alle lagene.  Som det fremgår av samlekurven som er graddagskorrigert så varierer forbruket fra 20 til 13 kwh/m² og vi ser at ytterligere tiltak i lag som ikke har fordelt energi mot boenheter har noe å hente, samt at det laveste forbruket er hos Hallagerbakken som har etterisolert, skiftet vinduer m.m.

Planlagt ENØK Seminar
Fortum Oslo Varme vil delta med ny kontaktperson og vil gi en innføring i rammeavtalen, vedlikehold og fjernvarme systemene som er i området. Samt gi en status på videre vedlikehold.

Daglig leder i SNE vil gå igjennom hvordan anleggene i de ulike lagene er bygget opp og gi noen gode ENØK råd, i tillegg til at jeg vil presentere litt forbruksdata fra våre egne lag samt vise en større undersøkelse som er gjort med hensyn på varmtvannsforbruk. Tidspunkt må avklares på neste styremøte.

Møte med Fortum / Elvia
Det vil bli avhold ett innledende møte med Fortum og Elvia for å sondere muligheten for å gå over til strøm som energibærer for oppvarming for de lagene / sameiene som ønsker det . Planen er da å fortsatt benytte fjernvarme for varmtvannsproduksjon for å unngå store ombygginger i hver enkelt boenhet. Hvordan dette vil slå ut økonomisk vil vi komme tilbake til.  

Energipriser
Som det har fremkommet i media så er energiprisen nå svært høy. Energiprisen for fjernvarme: pr februar 2022 : 1,87 kr / kWh ( eksl kompensasjon) og ca 1.36 kr / kWh (inkl kompensasjon), mot 1,19 kr / kwh februar 2021. Skal lage ett oppsett på prisen så snart SNE får grunnlagsdata fra Fortum.

Fortum Oslo Varme gir fjernvarmekundene tilsvarende kompensasjon som strømkundene, samt i tillegg 2 % rabatt på energileveransen. Kompensasjonen utgjør 80 % av strømpris over 70 øre/kWh og er fratrukket i energileddet. Ordningen gjelder foreløpig ut mars 2023.

Prisutvikling av elektrisk kraft pr mars 2022.
Basert på prisutviklingen i markedet og signaler fra de politiske myndighetene så er det ikke noe som tyder på at prisen på elektrisk kraft vil bli redusert med det første og dermed heller ikke fjernvarmeprisen. 

Faktorer som vil påvirke el kraft prisen er som før :

  • Geopolitiske forhold (Russlands gasstilførsel til Europa og krigen i Ukrainia )
  • Nedleggelse av atomkraftverk i Europa
  • Tilførsel av vindkraft / sol energi i Europa
  • Utenlandskabler (spesielt ny kabel over til Storbritannia )  
  • Generell nedbør og vannfyllingsgrad i vannmagasinene.
  • Nye politiske føringer

Utviklingen av fjernvarmepriser finner du her: 
https://www.fortum.no/bedrift-og-borettslag/fjernvarme/om-fjernvarme/priser-og-vilkar

Sist oppdatert: 11/3-2022

Comments are closed.