Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Leie av parkeringsplass på taket

Print Friendly, PDF & Email

Hallagerbakken borettslag har 18 merkede utleieplasser på taket av parkeringshuset. Disse leies ut til andelseiere/registrerte beboere. Det er kun andelseiere som kan bestille nøkler/portåpnere til parkeringshuset (via Beboerservice).

Regler/forutsetninger for utleieplassene

  • Det er kun registrerte kjøretøy/tilhengere som kan benytte plassene.
  • Disse må være i en tilstand som ikke medfører noen risiko for andre, og kjøretøyet kan ikke ta mer plass en oppmerket plass. Plassene har ikke strøm.
  • Tilhengere kan sikres med låseanordninger som ikke festes til vegg/gelender/parkeringshuset. Tilhengere kan forøvrig kun parkeres på leid utleieplass eller på den parkeringsplassen man eventuelt disponerer inne i parkeringshuset.
  • Kjøretøy/tilhengere må flyttes når taket skal ryddes for snø/grus o.l. (varsel 48 timer før)
  • Dersom andre benytter plassen uten leietakers aksept, kan styret varsles slik at kjøretøyet blir tauet bort for eiers regning.
  • Utleieplassene kan ikke fremleies.
  • Leie betales på forskudd for hele leieperioden, og man får ikke leien refundert selv om man ikke benytter seg av plassen i hele eller deler av perioden.

Utleieplassene leies ut på ut ifra prinsippet ‘først-til-mølla’ og leies ut for ett år av gangen. Leieperioden er fra 1. september til 1. september året etter. Dersom man ikke foretar seg noe, er plassen automatisk oppsagt når leieperioden går ut. Ønske om leie eller fornyelse må være mottatt av styret innen 1. august. Dersom det er flere som ønsker plass enn hva vi har kapasitet til, avgjøres det ved loddtrekning. Dersom vi har kapasitet mellom periodene til flere, vil styret vurdere søknader per kvartal.

Privat utleie: Det er 159 andeler som disponerer en parkeringsplass inne i parkeringshuset. Når en plass ikke benyttes, kan den leies ut til andre. Dette er en privat transaksjon som ikke involverer styret. Andelseieren er ansvarlig for bruken av plassen og at reglene følges.

Prosedyre for leie av parkeringsplass
Dersom du ønsker å leie (eller fornye) en parkeringsplass, så skriver du ut denne artikkelen og signerer på at du har lest og forstått innholdet. Denne legger du så i postkassen til styret (Hallagerbakken 54). Samtidig går du inn på Beboerservice og legger inn en bestilling. På denne måten får vi all informasjon som vi trenger.

Eventuelt tilbud om plass vil komme på e-post med en betalingsoppfordring. Betaling innen tidsfristen forstås som aksept av tilbudet. Gjeldende pris foreligger på Beboerservice. Etter betalt leie vil du få tildelt en bestemt/merket plass.

Erklæring
Jeg bekrefter å ha lest og forstått innholdet i denne artikkelen og vil be om å få leie en merket parkeringsplass på taket av parkeringshuset.

Navn:        ……………………………………………………………………..
Adresse:    ……………………………………………………………………..
Telefonnr:  ………………………………….
E-post:  ………………………………………

Hallagerbakken: ___/_____/________

……………………………………………………………………..
Signatur

Sist oppdatert: 30/4-2019

Comments are closed.