Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Lavere renter med energieffektivisering?

Print Friendly, PDF & Email

Det er flere banker, som OBOS banken, som tilbyr såkalte grønne lån. Det betyr at dersom boligen har riktig energimerking, så få du lavere renter på ditt boliglån. Det høres forlokkende ut. Les gjerne mer om dette her, Guide til grønne boliglån, med renteoversikt.

Energimerkingen for Hallagerbakken borettslag er «gammel». Den er fra 2014. Styret er i ferd med å sjekke ut 

  • dokumentasjonen bak den merkingen som er foretatt
  • hvordan vi kan få tatt en ny vurdering? Det siste er litt viktig fordi vi har f.eks. skiftet ut alle vinduer og balkongdører i blokkene etter den tid, og dette har gitt bedre energitilstander i boligene.

Svaret er ikke tydelig nok og har mangler, så vi har sendt ut en tilbudsforespørsel… (se nedenfor)

Søk på energimerking på Google og lær mer om dette!

===========================================================

Tilbudsforespørselen: Energimerking av borettslaget
Vi ønsker forslag på og et tilbud på en offisiell energimerking av borettslaget.

Bakgrunn
EUs bygningsenergidirektiv (2002/91/EF) er en del av bestrebelsene med å få ned energiforbruket i Europa gjennom mer kost-effektive løsninger. Det er grunn til å tro at direktivet vil få konskevens for borettslaget ved at vi om få år (2033?) vil måtte sørge for at alle boligene/byggene er klassifisert som minimum D-bygg. 

Bankene har også begynt å gi «grønne lån» til borettslag og privatpersoner. Disse er basert på energimerkingen. Det fleste legger seg på A/B-nivået.

Borettslagets energimerking er gammel (2014?) og usikker. Det ser ikke ut som at de tiltakene vi har iverksatt siden 2014 er egentlig vurdert, f.eks. at vi har skiftet ut alle vinduene og balkongdørene i blokkene.

Det vi har er vedlagt her med kommentarer fra OBOS Prosjekt. Det skal også være et arbeid på gang om å endre på hvordan energimerkingen skal gjøres. Vi har forstått det slik at man i løpet av 2023 vil endre på hvordan man gjør energimerkingen fra kun boliger til også å fokusere på bygg, – noe som er et poeng for et borettslag som vårt (lavblokker og rekkehus).

Lesestoff/kilder: 

Framover
Etter vi har en tryggere vurdering av energitilstanden hos oss enn hva vi har idag, kan vi vurdere veien videre. Parallelt vil vi søke å få fram eksisterende/tilgjengelige vurderinger av konsekvensene av tidligere tiltak (rehabiliteringen av rekkehusene for ca. 10 år siden, tiltakene i blokkene osv). Dette gjør vi i samarbeid med Søndre Nordstrand ENØK. 

Per nå antar vi at vi vil komme til 

  • å få utarbeidet en tilstandsrapport med fokus på tiltak som gir bedre energiutnyttelse og ut av det, bedre skår på energimerkingen
  • å få vurdert behovet for rehabilitering av infrastrukturen for fjernvarme/varmt vann, og vurdert alternative energikilder (som strøm)

I denne fasen er vi dog kun interessert å få et kortfattet notat som sier

  • hvilken merking vi i dag har på bygningsmassen vår og indikatorene som begrunner den vurderingen
  • skjematisk beskrivelse av hvilke tiltak vi bør vurdere for å få en bedre energivurdering (og naturligvis en reel forbedring).  

Mvh

Sist oppdatert: 22. april2023

……………………………

Energimerkingen av borettslaget (anslag)

Comments are closed.