Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Lagringsplasser for kajakker

Print Friendly, PDF & Email


Lagringsplassen for kajakk er i form av et skur på vaktmesterområdet. Det er plass til 9 kajakker (“6 brede og 3 smale”) i skuret. Dette er en midlertidig ordning som går fram til det tidspunktet styret velger å bruke området til noe annet.

Plass leies ut for 12 måneder om gangen. Perioden er fra 1. oktober hvert år, og søknadsfristen for alle interesserte er 20. september kl. 18:00, hvert år. Man søker via Beboerservice (https://hallagerbakken.no/ny-i-borettslaget/beboerservice/). Tidligere leietakere må også søke på nytt og blir da likestilt med nye søkere.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere, vil styret foreta loddtrekning før ny periode. Dersom plasser står ledig etter oppstarten av en periode, vil styret innvilge leie til første kvalifiserte søker, som får leie lokalet ut perioden. Leien blir fastsatt ut fra antall gjenværende måneder i perioden.

Vilkår for leie

  • Plassen kan kun leies av andelseiere/lovlige beboere i borettslaget og kan ikke fremleies. Hver andel kan maksimum leie plass for 2 kajakker.
  • Plassen(e) kan kun benyttes til lagring av kajakk med mindre man har skriftlig tillatelse til noe annet. Man får tildelt en bestemt plass som man kan benytte.
  • Lagringen skjer på eget ansvar. Lager med innhold er ikke dekket av forsikringen(e) til borettslaget, og borettslaget tar ikke noe ansvar for det som plasseres i lageret.
  • Man har ingen rett til videre leie etter endt periode. Ved periodens utløp skal leietaker umiddelbart fjerne kajakken(e), før overlevering til styret.
  • Leien forskuddsbetales. Leie vil ikke bli refundert, selv om ikke lokalet benyttes.
  • Brudd på vilkårene kan medføre pålegg om umiddelbart bruksopphør og oppsigelse av leieavtalen. Alle eventuelle omkostninger ifm. dette vil bli fakturert leietaker, og forskuddsbetalt leie vil ikke bli refundert.

Gjeldende leiepris finner man på Beboerservice. NB! Man skal ikke betale før man får beskjed om det!

Søknad sendes styret via Beboerservice innen fristen med navn på søker og kontaktinformasjon (bruk webskjemaet) og om man ønsker å leie en eller to plasser.

Sist oppdatert: 04/08/2022

Comments are closed.