Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Lading av EL-kjøretøy i parkeringshuset

Print Friendly, PDF & Email

Arbeidet med å installere infrastruktur som muliggjør personlige ladepunkter i parkeringshuset starter i begynnelsen av desember. Etter ferdigstillelse av infrastrukturen vil det være mulig å få installert ladebokser for de som ønsker det. I kortere perioder vil det bli nødvendig å flytte biler ut av parkeringshuset innenfor normal arbeidstid (07-16). Detaljer rundt dette vil bli gitt nærmere oppstart.

Praktisk/juridisk informasjon:

 • Bestilling av ladeboks (og med det registrering av ladeboksen) gjøres via «Beboerservice». Styret videresender den til leverandøren.
 • Andelseiere som ønsker egen ladeboks, betaler selv for enheten og tilhørende installering.
  • PS: Det er kun ladebokser som er avtalt med styret, som kan benyttes!
 • Ladeboksen med et tilhørende vedlikeholdsansvar, tilhører andelseieren.
  • Ladeboksen følger parkeringsplassen eieren disponerer. Ladeboksen følger dermed andelen, på samme måte som parkeringsplassen gjør.
 • Ladeboksen kan KUN vedlikeholdes og/eller monteres/frakobles av fagfolk som borettslaget har avtale med (pt. Oppegård Elektriske AS). Alle kostnader for dette tilfaller andelseieren.
 • Borettslaget har ansvar for drift og vedlikehold av infrastruktur fram til forankoblet sikring for ladeboks. Beboer er ansvarlig for kabel mellom tilkoblingsskap/skinne og sin boks. Dette er en del av den private installasjonen.
 • Borettslaget gir ingen garantier hva gjelder oppetid og tilgjengelighet.

Teknisk informasjon:

 • Felles infrastruktur for lading er i første omgang dimensjonert for 96 stk. ladebokser, 48 stk. pr. etasje
 • Ladeboksene yter normalt 30A (7 kW). Dette vil automatisk nedjusteres om totalbelastningen i parkeringshuset i perioder krever det.
 • Ladeboksen er av typen Salto / DEFA model 5B2, 32A, Type-2 kobling,  RFID-leser og energimeter.
 • Ladeboksen kan kun aktiveres av andelseiers valgfrie RFID-brikker, eller mobiltelefon.

Priser og betaling:

Ladeboksen:

 • Gjeldende pris ligger på Beboerservice til enhver tid. Prisen inkluderer boksen, avgifter og montering
 • Salto / DEFA Ladeboks model 5B2. (pt. eneste godkjente ladeboks)
 • Boksen leveres med oppheng for kabel. Dette er i bakplaten med RFID leseren.
 • Styret, ved «Beboerservice» tar imot bestillinger, som videreformidles til leverandør/installatør, som fakturerer andelseier direkte. Borettslaget vil ikke på noe tidspunkt ha noe å gjøre med transaksjonene for dette.

Lading:

 • Man betaler kun pr. kWh forbruk. Ingen engangsavgift eller årsavgift.
 • Strømpris: gjeldende strømpris på ladetidspunkt med et påslag på 25% [A]
 • Påslaget er ment å dekke avskrivninger, service, vedlikehold og driftsutgifter på infrastrukturen som borettslaget betaler for. Dette for at andelseiere som ikke ønsker/trenger lading for el-bil, IKKE skal bli kostnadsbærere for tiltaket. Se [A] for beregningen styret har lagt til grunn.
 • Betaling skjer automatisk via andelseiers registrerte betalingskort. [B]
 • Endringer i prismodell vil varsles minimum 4 uker i forkant.

Annet:

 • Ladeboksene på taket av parkeringshuset vil automatisk være tilgjengelig for de som installerer personlige ladebokser i parkeringshuset.
 • Ladeboksene på taket gir inntil 30A (7kW), men er ellers identiske med de som installeres inne, i både form og funksjon.
 • Se egne regler/priser her: https://hallagerbakken.no/el-bil/borettslaget-og-el-hybridbiler/
 • NB! Det er ikke tillatt å lade elbiler o.l. via ‘normale strømuttak’ i borettslaget.

[A] Bakgrunnen for prisingen styret, sammen med fagfolk, har lagt til grunn er dette:
Installasjon av infrastrukturen i 2018 koster ca. 335 000 kr. Drift (betalingsløsning, hardware/software) og vedlikehold beløper seg til ca. 25.000 kr. En utvidelse av kapasitet til infrastrukturen til mer enn 48 ladestasjoner per etasje vil koste ca. 65 000 kr per parkeringsrekke (2018-pris).

 • Dagens strømpris, til enhver tid! (men bergeningen nedenfor er gjort med et prisestimat på kr 1 per kWh)
 • Anlegget nedskrives ila 10 år.
 • I denne perioden estimeres det 50% belegg, i gjennomsnitt (48 kjøretøy).
 • Disse bilene kjører i snitt 15.000 km per år, som resulterer i et forbruk på ca. 3.000 kWh. Regnestykket blir da som følger:
  • 360.000kr /10 år / 48 biler = 750 kr/bil/år.
  • 750 kr / 3.000kWh = 0,25 kr påslag/kWh • 0,25 kr påslag/kWh / 1,00 kr/kWh (dagen strømpris) = 25% påslag.

Som alle skjønner, er dette et estimat, men styret mener dette er et pragmatisk og rimelig riktig utgangspunkt for prisingen. Prismodellen vil bli revidert dersom estimatet viser seg i fremtiden å avvike vesentlig fra virkeligheten.

[B] Hvordan registrere betalingskort?
Lade i Norge står for betalingsløsning, samt aktivisering og autentisering ved lading. Gå til http://ladeinorge.no for å opprette brukerprofil og registrere betalingskort. Her registrerer man også RFID-brikker og mobiltelefonnummer.

Forutsetningene for ‘egen ladestasjon’ i parkeringshuset
er sist revidert/oppdatert: <01/12-2019>

Comments are closed.