Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Husk å søke! Asfalterings- og dreneringsprosjektet

Print Friendly, PDF & Email

Artikkelen er oppdatert!

Dersom generalforsamlingen i april godtar det, vil vi – kanskje allerede i mai – komme i gang med å fjerne eksisterende asfalt innenfor vårt område, fundamentere på nytt og legg nytt belegg oppå der igjen. Vi håper at dette vil bli avsluttet en gang til høsten.

Formålet med prosjektet er å forbedre håndteringen av overvann/dreneringen samtidig som vi skal rehabilitere asfalteringen. Sistnevnte betyr å fjerne gammel asfalt og legge ny – og samtidig få en vesentlig bedre håndtering av overflatevann. Dette blir relativt kostbart. Og derfor legger vi på generalforsamlingen 2021 fram prosjektet sammen med en finansieringsplan, inkludert opptak av nytt lån.

Mulige konsekvenser for “ditt” uteområde?
Når gammel asfalt blir fjernet og nytt fundament skal etableres, vil det bli tilstrebet minst mulig ødeleggelser av overgangen mellom vei og de arealene som den enkelte andelseier disponerer. Likevel må man enkelte steder regne med at støttemurer, gjerder, rekkverk, hekker o.l. vil bli skadet, alternativt rase ut eller direkte fjernet. Slike skjerminger mellom veien og de omtalte områdene er en del av andelseiers ansvar, så derfor må det bli den enkelte andelseier som må ta på seg ansvaret for eventuell gjenoppretting, reparasjon eller nyetablering. Kun i helt spesielle tilfeller kan det bli aktuelt at fellesskapet tar hele eller deler av kostnaden for dette. (Styrevedtak 8/12-2020).

Noen vil kanskje ønske å benytte anledningen til å lage en annerledes skjerming mellom sitt inngangsparti og gangveien. Det kan dreie seg omstøttemurer, gjerder, rekkverk og/eller hekker, dvs. konstruksjoner eller beplantning tett inntil veikanten med en viss høyde og som vil ha en relevant visuell påvirkning på felles uteareal. Det gjelder altså ikke lave markeringer på bakken.

Det må søkes til styret dersom man ønsker å endre skjermingen.
Se Byggeveilederen 3.3. og 3.4 som gir føringer for utforming av søknaden.

Kravet om søknad gjelder ikke dersom man bare ønsker å få satt den eksisterende installasjonen/beplantningen i stand igjen.

Vi kan opplyse om at det vil bli satt ned kantsteiner på en del strekninger som mangler slike i dag. I noen tilfeller kan eksisterende kantsteiner bli erstattet.

For å få tid til å behandle søknadene, bes de som ønsker en annen løsning enn dagens om å sende inn en søknad til styret [styret@hallagerbakken.no] om dette – med tegning og mål.

Arbeidene vil starte i nedre gangvei. Det haster derfor mest å få inn eventuelle søknader fra det strekket. De vil også bli prioritert under behandlingen.

Søknadsfrist: fredag 9. april.                       

Sist oppdatert: 12/3/2021
Det påfølgende er sist oppdatert: 19. mars 2021

Spørsmål fra beboer (rundt HB 40): Hei. Jeg vet ikke om det er korrekt å stille spm rundt det med skader her (red. på Facebook) – men det kan hende det er flere som lurer på dette. Vi har f.eks en mur langs hele vårt uteområde. Deler av veien som sikkert skal bort møter denne. Er det noen mulighet å få en slags “heads up” ift om de som utfører dette tror at det er nødvendig å fjerne noe, slik at man vet hva som kommer, til dels?   Jeg tenker at det vil være befaringer rundt dette og da hadde det vært helt fantastisk om fagfolkene kan si ifra til de leiligheter som med sikkerhet vil få konsekvenser – f.eks. en lapp i postkassen.

Svar: Angående forholdene utenfor HB 40: Det er dessverre ikke mulig å fastslå på forhånd sannsynligheten for at deler av den aktuelle muren vil bli berørt. Det har vært flere befaringer i hele vårt område i forbindelse med prosjekteringen, og det vil bli foretatt en ny befaring etter påske. Dersom entreprenøren mener det kan sies noe mer konkret om situasjonen i de enkelte tilfellene, vil de berørte bli orientert. Det er ikke lagt opp til at det skal være nødvendig «å fjerne noe». Det dreier seg heller om at entreprenøren vil prøve å unngå at noe blir skadet eller faller sammen.

Vi ønsker at man sender spørsmål eller kommentarer til styre-eposten styret@hallagerbakken.no , da vi normalt ikke ønsker å bruke Facebook til dette. Der ligger det en nærmere orientering.

En avklaring/presisering: Noen kan nok ønske å få vite allerede nå sannsynligheten for at ens egen installasjon vil/kan bli skadet, evt. rase sammen.

Men det er nok ikke mulig å få entreprenøren til å anslå hvilke installasjoner som vil bli skadet under arbeidet – iallfall ikke på nåværende tidspunkt, før kontrakt er inngått. Det har vært flere befaringer under prosessen. Ingen har med sikkerhet kunne si noe om dette, noe som har sammenheng med hvordan underlagets beskaffenhet er m.m. Slike ting vil man ikke kunne vite før det graves.

Det betyr at man bør tenke gjennom dette på forhånd.

  • Dersom man ikke ønsker en endring, behøver man ikke gjøre noe.
  • Dersom man ønsker en endring, må søknaden sendes innen fristen 9. april. Dette gjelder både de som uansett ønsker seg en ny installasjon og de som bare ønsker det

Comments are closed.