Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Høye strømpriser gir også dyr fjernvarme!

Print Friendly, PDF & Email

Strømprisene har pr juli 2018 økt med 50 % og vil høyst sannsynlig fortsette å stige utover vinteren. Dette medfører at prisen for fjernvarme også øker like mye. Hvis man reduserer varme- og varmtvannsforbruket sitt, vil konsekvensen av prisstigningen bli mindre for hver enkelt boenhet. Vi gjør derfor lurt i å se på vårt private forbruk.

Sparetips:

  • Vurder å senke innetemperaturen til 18-21 °C
  • Ikke dekk til radiatoren
  • Det kan være lurt å lufte med vindu eller dør raskt og effektivt istedenfor å lufte med mindre åpning over lengre tid
  • Spar på varmtvannet

Vi må være forsiktige!
Hallagerbakken borettslag deltar i Søndre Nordstrand ENØK (SNE) og derfra går estimatet ut på at vi kan forvente 50-80% økning av energiprisen. I rekkehusene få man regningen direkte på sitt forbruk, mens i blokkene betaler man et beløp ut fra et estimert forbruk basert på historiske tall, før sluttavregningen kommer. Denne kommer normalt i november.

I sommer har forbruket vært lavt og prisstigningen har derfor ikke innvirket så mye. Utfordringen blir til vinteren. Dette gjør at også styret må være ekstra forsiktig med pengebruken i en periode fordi vi forhåndsbetaler fakturaen for leilighetene i blokkene. Vi får pengene tilbake igjen fra andelseierne, men dette gir press på likviditeten. Vi vurderer nå om det er hensiktsmessig å øke a konto-beløpet slik at folk ikke får en stor ekstra regning ved neste avregning. Styret jobber for å få avregningen og dermed faktureringen flyttet fra november til tidligere på året.

Les gjerne også om hvordan fjernvarmen fungerer hos oss.

NB! Om fremtiden vet vi ingenting sikkert, og også når det gjelder kommende strøm-/fjernvarmepriser er det usikkerhet. Regnvær på høsten kan endre forventningene til hva prisene blir ut på vinteren, men styret vil anbefale alle å ta høyde for høyere strømpriser enn hva vi hadde tidlig i 2018! Dette skrev vi i september, men i desember melder DinSide/Forbrukerrådet at prisen er høye igjen

Hvorfor følger prisen på fjernvarme strømmen?
Vi stilte spørsmålet til daglig leder i Søndre Nordstrand ENØK, Arild Kristiseter:

“Prisen på fjernvarme skal iht energiloven § 5-5 ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming. Fortum har i denne forbindelse en rabattstruktur på energileddet i fjernvarmetariffen for næringskunder og borettslagskunder.  Den ble endret 1. juli 2017. Tidligere rabatt på 2 prosent på hele energileddet, er endret til 5 prosent rabatt på kraftprisen i kraftprisområdet NO.

Utdrag av energiloven:  § 5-5.(Pris)
Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.

Det skal gis melding til konsesjonsmyndigheten om priser og andre leveringsvilkår og endringer i disse fra konsesjonspliktige anlegg.

Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for øvrig. Når tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er pålagt i medhold av plan- og bygningsloven § 27-5, skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke.

Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 82 (ikr. 1 jan 2002iflg. res. 7 des 2001 nr. 1344), 27 juni 2008 nr. 71 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 896) som endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27.”

 

Sist oppdatert: 19/12-2018 [BTT]

 

 

Comments are closed.