Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Hodepinen energipriser – hvor går prisen på strømmen og fjernvarmen?

Print Friendly, PDF & Email

Både styret og andelseierne bør tenke på prisen for strøm, fjernvarme og nettleiene. Dette påvirker vår økonomi.

Styret må tenke på dette fordi

  • borettslaget, som felleskap, bruker strøm (utebelysningen, parkeringshuset, driften av pumperommene etc)
  • prisen på lading i og på parkeringshuset skal justeres ved prisendringer
  • og fordi vi vurderer om vi bør endre på akonto-beløpene som de i blokkene betaler. Den årlige avregningen av eget forbruk kan gi enkelte en sjokkopplevelse neste gang dersom man ikke er oppmerksom. Felleskapet betaler fortløpende det det faktisk koster, så vi må passe på at borettslaget ikke får en presset likviditet pga. dette.

Når vi reviderer vedlikeholdsplanen og ser lengre fremover, – hvordan kan kommende tiltak bidra til energieffektivisering?

Når f.eks. flere personer med omtrent samme forbruk varsler om en økning i utgiftene på over 300% siden oktober i fjor, så skjønner vi at det det nødvendigvis ikke er feil på anlegget som er årsaken til energiregningen…

Strømprisen
Strømprisen kan variere avhengig av hvilken avtale man har med sin strømleverandør. De fleste familier og borettslaget følger rådet fra Forbrukerrådet og har «spotpris» på egen strøm. Det betyr at de fleste av oss betaler «produksjonsprisen» + et påslag for strømmen (og avgifter som elavgift. mva etc). Les mer om dette på ulike nettsider.

Men vi hører om store svingninger på disse prisene fra time til time, og dag til dag, så hva betaler vi egentlig? Her er det mange avtalemuligheter alt i fra fastpris avtale på 3 år til spotprisavtale time for time. Her må både borettslaget og den enkelte sjekke sin egen avtale.

Hva kan en så forvente at gjennomsnittlig strømpris for vinteren blir? For desember antydes det at prisen for strøm og nettleie i første del vil koste ca. 2.09 kr/kWh og i siste del 2,84 kr/kWh. (NB! usikre estimater). Ofte vil prisen gå litt ned igjen i januar – mars, men det er avhengig av vær og vind og etterspørsel. Antagelig vil fremtidig gjennomsnittpris bli ca. 1.50 kr/kWh, hvis det ikke gjøres noen politiske grep.

Anslaget fra Aftenposten/E24 er for desember-mars:

  • Rekkehus: Økningen kan bli 6 000–17 000 kroner.
  • Blokkleilighet: Kan slippe unna med en økning på 4 000–11 000 kroner.

Status i november 2021:

  • Styret arbeider med budsjettet, og vi bør sette av mer til strøm for neste år. Vi har fått anbefalt å budsjettere med 2-3 ganger mer enn i fjor…
  • Akonto-beløpet for fjernvarmekostnader for blokkene bør økes tilsvarende (styret gir beskjed når endelig beslutning er tatt)

De smarte strømmålerne (AMS – avanserte måle- og styringssystemer) som tidligere ble installert i boligene, registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt til nettselskapet, helt ned på timenivå. Mer presis kunnskap gir flere muligheter, men kan også bety at det er mer vi må følge med på selv. Som styre ser vi ikke umiddelbart hvordan dette vil påvirke felleskapet og dermed ting styret har ansvar for.

Nettleien
I tillegg til forbruket av strøm betaler vi for nettleie, dvs. alt av kabler o.l. som får strømmen levert fra produsenten til din lyspære. Vi har vært vant med at dette har vært en fast pris (som har hatt en tendens til å øke). Før årsskiftet er den på 44.80 øre/kWh.

Fra 1. januar endres denne prismodellen til at prisen på nettleie vil variere med når vi bruker nettet. Målet er at forbruket generelt skal fordele seg bedre utover i døgnet slik at det blir jevnere belastning på nettet.

Igjen lurer vi da på hva er prisen, – gjennomsnittspris f.eks. i døgnet/i uken etc. – eller vil nettleien faktisk endre seg time fra time? Dette vil i så fall for den enkelte av oss bety at vi må tenke enda nøyere på når vaskemaskinen skal brukes, men borettslaget må fremdeles ha utelysene på om kvelden og natta.
Kan vi budsjettere med at nettleie vil bli omtrent som året før for oss i borettslaget, eller vil det blir en kraftig økning som noen melder i media?

Pr. i dag har ikke styret tilgang på klar informasjon om dette.

Fjernvarmen
Prisen på varmt vann og varmen i radiatorene (fjernvarmen) er knyttet til strømprisen. Litt enkelt forklart så er prisen 5% lavere i Søndre Nordstrand enn hva strømprisen er. Denne tilknytningen til strømprisen mener mange er feilaktig og kunstig, men det ligger utenfor styrets mandat å få gjort noe med dette. Jobb gjerne politisk for å endre på dette eller protester på denne ordningen. Les gjerne mer her:
Hvorfor følger fjernvarmeprisen strømprisen?
Klagerett på fjernvarmepris

Men hva er prisen egentlig?
– Gjennomsnittsprisen for 2020 var ca. 0,70 kr/kWh, gjennomsnittet for jan – okt 1,25 kr/kWh. Hvordan dette vil bli for de siste månedene. er vanskelig å si, men jeg vil tro at fjernvarmen året over ett vil koste ca. 1,30 kr/kWh, sier daglig leder Arild Kristiseter i Søndre Nordstrand ENØK.

– For neste år bør en legge opp til at fjernvarmeprisen blir ca. 1,50 kr/kWh. Da kommer de nye overføringsledningene i drift, og i tillegg vil vi få en ny variabel på nettleiedelen som ikke er bestemt ennå, sier Kristiseter, som uttrykker stor usikkerhet om dette.

De som bor i rekkehusene, får regningene fortløpende, mens de som bor i blokken, har et mellomspill med akonto-beløp. Uansett bør alle være oppmerksomme på dette slik at vi kan gjøre det vi selv kan for å redusere forbruket (se nedenfor).

Strømforbruk ved varmepumpe | Fjordkraft

Varmepumpe eller eget solpanel?
Kan vi installere varmepumper privat eller eget solpanel utenfor egen bolig? I utgangspunktet ikke. Her er det flere utfordringer, deriblant støy,- ikke når de er helt nye, men når de blir ett par år gamle, vil et utall generere svært mye støy både natt og dag og sommer som vinter… Om styret svarer positivt til en søknad, vil det bli stilt strenge krav ved en eventuell godkjenning.

Hvordan kan vi redusere utgiftene?
Hvordan ser energiregnskapet ut hjemme? I borettslaget har rehabiliteringen av rekkehusene og nye vinduer/dører i blokkene medført bedre inneklima og mer energigunstige boliger. Men likevel vil fort 50-60% av energiforbruket vårt være knyttet til oppvarming. Det er ikke nødvendigvis det å lade mindre apparater som gjør det store utslaget.

Vi kan redusere utgiftene ved å redusere forbruket. Dette forutsetter at man kjenner til hva som påvirker energiforbruket i egen bolig og at man kjenner familiens bruksmønster.

Strømforbruk måles i en kilowattime (kWh) som kan forklares som den energien som en effekt på 1 kW utvikler i løpet av en time. Eller sagt på en annen måte: Dersom du skrur på et apparat som bruker 1000 W strøm og lar det stå på i en time, har du brukt 1 kWh.

Vi har lagt ut noen sparetips, samt artikler om hvordan f.eks. fjernvarmen virker på nettsidene våre:

Og det er noen sparemyter vi bør være oppmerksomme på, slik som at det å slå av og på lyset i ett sett sparer strøm.

Sist oppdatert: 3. desember 2021 (Bjørn Tommy Tollånes)

Comments are closed.