Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Generalforsamlingen 2023

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen vil bli oppdatert!

Tid: Onsdag 19. april kl. 18:00
Sted: Samlingssalen på Hallagerbakken skole.

Innkallingen
Innkallingen deles normalt ut til andelseierne 8 til 20 dager før generalforsamlingen. Innkallingen er nå delt ut i alle postkasser i borettslaget.

Presentasjonen fra styret ligger her:

Forslag
Fristen for forslag fra andelseiere til generalforsamlingen var fredag 3. mars 2023. Forslag innsendt etter den tid vil ikke bli behandlet. Forslagene skal være skriftlige, og de skal sendes styret, helst via epost (styret@hallagerbakken.no). For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må den inneholde:

  • A. En saksfremstilling
  • B. Et konkret forslag som man kan stemme “JA” eller “NEI” til
  • C. Forslagsstillers navn /adresse

Dersom det på generalforsamlingen ønskes å endre på noe ved forslagene som er fremstilte i innkallingen, må dette gjøres skriftlig for å kunne bli behandlet. (Fristen for forslag er satt for at vi skal ha tid til å få den med i innkallingen, samt at styret eventuelt skal ha tid til å behandle forslaget dersom styret anser det som nødvendig/hensiktsmessig.)

Styrefornyelsen
Vi eier og driver et boligselskap sammen. Vi har ca. 300 eiere av borettslaget, og noen av oss er valgt inn i styret for å gjøre denne jobben, – selv eller via andre. Hvert år står alle vara-medlemmene på valgt (velges for et år om gangen) og ca. halvparten av styret. I 2023 står 2 styremedlemmer på valg (2 års periode).

Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og de kan kontaktes dersom du har forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater bør være kontaktet på forhånd. Forslag til valgkomiteen bør gis så snart som mulig slik at potensielle kandidater kan ha samtale med valgkomiteen. Valgkomiteen tar sikte på å avslutte sitt arbeid i månedsskifte februar/mars. Kontakt valgkomiteen med dine forslag (kanskje ditt eget kandidatur?):

  • Syvert Feed, HB 78 A, syvert@holbekfeed.no, 90106776
  • Kristin Støfringsdal, HB 86 E, kristinstofringsdal@gmail.com, 480 38 031
  • Inger Jessen Aguilar, HB 60 H, ingeraguilar@gmail.com,

Skriftlige benkeforslag på kandidater på generalforsamlingen aksepteres også. Dersom du vurderer dette, bør du ha snakket med – eller avtalt det med – kandidaten på forhånd.

Hva er en generalforsamling?
Generalforsamling er borettslagets øverste myndighet. Her kan de oppmøtte andelseierne fatte vedtak som har stor betydning for beboerne i borettslaget. Et borettslag er et selvstendig og selvstyrende boligselskap. Både generalforsamlingens og styrets myndighet i form av rettigheter og plikter er lovregulerte. Les deg gjerne litt opp på dette før du formulerer et forslag til generalforsamlingen. Ta gjerne å sende inn ditt begrunnede spørsmål til styret i forkant, – en del ideer til forslag er lovregulert, allerede behandlet/besvart tidligere, eller styret kan på selvstendig grunnlag følge det opp.

Tidligere generalforsamlinger
Innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i 2022202120202019,  i 2018,  i 2017, og tidligere års innkallinger/protokoller finner du nederst på siden her.

Digitalt vs ‘vanlig’ generalforsamling
Styret tar sikte på at vi skal arrangere generalforsamlingen på tradisjonell måte til våren.

Folk flest er også blitt vante med videomøter, så dersom vi stoler på at vi har en tilnærmet problemfri løsning for det, vil vi arrangere generalforsamlingen som en hybrid. Dette vil vi i såfall komme tilbake til

Sist oppdatert: 23. april 2023

Comments are closed.