Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Generalforsamlingen 2021 er avsluttet og protokollen underskrevet

Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamlingen ble innledet med styrets orienteringer via Zoom. Tellingen sier at vi var 65 personer påkoblet, mesteparten av tiden mer enn 60 og aldri under 50, så oppmøtet er vi fornøyd med. Det gjør at vi tenker at ambisjonen fort blir at vi vil prøve oss på hybrid-løsninger når verden blir mer normal igjen når det gjelder hvordan vi kan avvikle framtidige generalforsamlingen.

Avstemminger
Stemmegivningen ble gjort via den digitale løsning (Vibbo.no), som OBOS har laget, og noen få stemte på papir. Tilsammen var det 109 andelsiere som stemte.

De fleste sakene gav tydelige resultater som at regnskapet er godkjent og at Asfalteriing- og dreneringsprosjektet kan iverksettes da styret har fått fullmakt til å låne inntil 11 millioner kroner.

Med de to forslagssakene om ‘ballspill’ og ‘skilting’ ble litt mer uklare. Årsaken mener styret ligger i brukergrensnittet til Vibbo.no som ikke gjorde alternativene spesielt tydelig. Dette har styret kommentert til OBOS. Men spørsmålet som gjenstår da er hvordan skal vi forstå det jevne resultatet og om vi har en akseptabel tolking som gjør at vi IKKE trenger å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å stemme over disse to forslagene på nytt?

Styret har fortolket avstemmingen og lagt med en merknad til protokollen:
Avstemningsresultater på innkommende forslag (4.1.-ballspill og 4.3.-skilt) fra beboere er ikke tydelige og oppsett av voteringsalternativene på Vibbo kan ha medført usikkerhet. Ordlyd og intensjonen i forslagene til avstemning var nærme hverandre og tilsvarende gjelder voteringsresultatet, som er svært jevn.

Tekniske begrensninger ved innlegging av manuelle stemmer medførte et behov for manuell retting i tråd med stemmegiverenes intensjon for å få korrekt avstemningsresultat i disse to avstemninger. Innlegging av manuelle stemmer og fortolkning av stemmegiverenes intensjon er utført av forretningsfører.

Siden forslagene er såpass nærme hverandre og i tillegg gir betydelig handlingsrom til styret ved konkret oppfølging av vedtaket, anbefaler forretningsfører at det ikke avholdes omvalg.

Styrets var enige i anbefalinger og og vedtok i konstituerende styremøte 27.04.2021 følgende kommentar til voteringen i forslag 4.1. og 4.3.:

Styret forstår vedtaket i tråd med fortolkningen fra forretningsføreren i sak 4.1.:
Generalforsamlingens intensjon er at vi ønsker noe mer skilting og styret får fullmakt til å utforme/gjennomføre dette.

Styret forstår vedtaket i tråd med fortolkningen fra forretningsføreren i sak 4.3.:
Generalforsamlingens intensjon er at vi ønsker noe «oppmykning av ballforbudet uten full frislipp», og styret får fullmakt til å gjennomføre dette.

Alternativet til dette er å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling for å stemme på nytt på disse to sakene. Vi velger derfor å følge opp disse to sakene innenfor den myndighet styret har, og ber andelseiere som har et annet syn om å formulere et nytt forslag til neste ordinære generalforsamling i borettslaget.

Vi vil komme tilbake til hva dette konkret betyr i disse to sakene.

Styret 6. mai 2021

Comments are closed.