Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Generalforsamlingen 2021

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen vil bli oppdatert!

  • Tid: Onsdag 21. april kl. 18:00 (siste tidspunkt for avstemming er før søndag 25. april 2021 kl. 09:00)
  • Sted: Digital gjennomføring via skjerm

Presentasjonen/orienteringen fra det digitale årsmøtet ligger her:

Innkallingen
Innkallingen deles normalt ut til andelseierne 8 til 20 dager før generalforsamlingen. Når den er klar vil den også bli gjort tilgjengelig her.

13. april: Informasjon om den digitale gjennomføringen og hvordan man kan stemme på papir, finner du her:

Forslag
Fristen for forslag fra andelseiere til generalforsamlingen er fredag 5. mars 2020. Skriftlige forslag sendes inn til styret, helst via epost (styret@hallagerbakken.no). For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Dersom det på generalforsamlingen ønskes å endre på noe ved forslagene som er fremstilte i innkallingen, må dette gjøres skriftlig for å kunne bli behandlet. (Fristen for forslag er satt for at vi skal ha tid til å få den med i innkallingen, samt at styret eventuelt skal ha tid til å behandle forslaget dersom styret anser det som nødvendig/hensiktsmessig.)

Styrefornyelse
To styremedlemmer og alle vara-medlemmene er på valg. Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og de kan kontaktes dersom du har forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater bør være kontaktet på forhånd. Forslag til valgkomiteen bør gis så snart som mulig slik at potensielle kandidater kan ha samtale med valgkomiteen. Valgkomiteen tar sikte på å avslutte sitt arbeid tidlig i mars 2021. Kontakt valgkomiteen med dine forslag (kanskje ditt eget kandidatur?):

Skriftlige benkeforslag på kandidater på generalforsamlingen aksepteres også. Dersom du vurderer dette, bør du ha snakket med – eller avtalt det med – kandidaten på forhånd.

Hva er en generalforsamling?
Generalforsamling er borettslagets øverste myndighet. Her kan de oppmøtte andelseierne fatte vedtak som har stor betydning for beboerne i borettslaget. Et borettslag er et selvstendig og selvstyrende boligselskap, og både generalforsamlingens og styrets myndighet, rettigheter og plikter er lovregulerte. Mer om dette finner du her.

Tidligere generalforsamlinger
Innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i 20202019,  i 2018,  i 2017, og tidligere års innkallinger/protokoller finner du nederst på siden her.

Sist oppdatert: 13. april 2021

Comments are closed.