Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Fryser i bodene?

Print Friendly, PDF & Email

2019-0001 | Fryser i bodene?
Saksansvarlig: …

Skal det være lov å ha en fryser i boden? Kan alle ha det?

Et syn på dette kan være at bodene er satt opp for å være bod der det eneste forbruket av strøm er tilknyttet belysningen. Bodene er samtidig forskjellige, – noen er fullstendig fristilt fra boligen og har kun belysning over borettslagets infrastruktur, mens noen er tilknyttet boligen og kan ha strøm fra andelseiers sikringsskap. Skal vi tillate at de som lett kan sette opp en forsvarlig tilførsel av strøm til egen bod, kan benytte den til f.eks. en fryser? Andre må bare finne seg i at de ikke har denne muligheten. Eller er det sikringsmessige vurderinger her som gjør at vi bør ha et generelt forbudt mot slike ting?

Fra Byggeutvalget har vi fått dette innspillet:  «Jeg har ingen sterke sikkerhetsmessige eller byggtekniske forbehold mot å ha fryser i uteboden. Bodene er egne brannceller, skulle fryseren begynne å brenne er det sannsynligvis mindre farlig om det skjer i uteboden enn inne i boligen (forutsatt man ikke lagrer bensin, gassflasker el.l. i boden). Der det er lett å legge strøm fra egen underfordeling til utebod ser ikke jeg behov for et forbud.

Det som ikke går an, er å drive fryser på fellesskapets strømregning. Synes heller ikke at fellesskapet skal bruke penger på å legge til rette med f.eks. egne målere. Så ja, de som har frittstående utebod, må kanskje bare finne seg i at det dessverre ikke er mulig å ha en fryser i boden. Men man må ikke legge ned forbud for alle av den grunn.»

Vedtak:
Det er tillatt å ha en fryser i egen bod forutsatt at den er påkoblet egen strømmåler, dvs i eget sikringsskap. Strømtilførelsen skal være satt opp av fagelektriker og dokumentasjon på dette skal sendes inn til styret. Andelseier er ansvarlig for alle kostnader tilknyttet dette.

Borettslaget påtar seg ikke arbeid eller kostnader for å få oppmontert infrastruktur slik at dette blir mulig i boder. Boder som ikke har umiddelbar nærhet til egen bolig/inngang, har ikke mulighet til å få oppmontert egen måler.

Til orientering: Slik kan en sak se ut i agendaen på et styremøte i borettslaget.
Saken startet ved en andelseier spurte om det var lov…

Advarsel:
Styret anbefaler ikke å ha fryseboksen i boden.
Det er ikke alle frysere som tåler å stå der!

Comments are closed.