Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Forbedring av uteområdene og trepleie 2016

Print Friendly, PDF & Email

Styret arbeider nå i mai 2016 med mange prosjekter som er knyttet til uteområdene. I sum vil disse gi oss både en praktisk og estetisk oppgradering i løpet av kort tid. Noen av disse er krevende både i forhold til pengesekken og kompleksiteten i prosjektet. Hvilke prosjekter har vi på gang?

Flaggstangsområdet: Dette området har flere funksjoner for oss; det er det viktigste utsiktspunktet i borettslaget, det er en rasteplass for folk på tur, en samlingsplass og en del av inngangspartiet til borettslaget. Vi tenker at det skal være mulig å forbedre området og har bedt om råd fra både landskapsarkitekt og Grøntutvalget.

Vi ser dette i sammenheng med forsøk på å gjøre stien fra nedre vei og opp mer brukervennlig for personer som er dårlig til bens, personer med barnevogner og alle oss andre. Med inspirasjon i arbeider som er gjort rundt «universal utforming» planlegger vi nå trappen og stien. Det har også vist seg at søppelboden nedenfor blir brukt mer enn hva som opprinnelig var planlagt. Når vi nå først gjør noe med området, ser vi også på hvordan vi kan øke størrelsen på søppelboden og gjerne bygge den litt mer inn i terrenget.

Status pr. mai er at vi er i ferd med å utarbeide en anbudsforespørsel slik at vi kan få en plan og prislapp på hele prosjektet, inkludert “trappeløpene” og “drenering” (se nedenfor). Vi har også søkt Oslo kommune om støtte til trappen og stien i bakken, og vi vil få kr 100.000,- når dette er ferdigstilt.

Fornye trappeløpene: Vi har flere trappeløp (gangveier/trapper) mellom nivåene i borettslaget. Gelendrene og trappene begynner nå å vise tegn til slitasje. Vi ønsker å åpne opp mer visuelt og reelt i områdene mellom gavlsidene av rekkene nedover. I sum gjør dette at vi ønsker å fornye trappene og nærliggende områder, og vi starter med ambisjonen om å ta hele passasjene mellom 66/68, 78/80 og 94/96 og ned til gangveien nedenfor borettslaget. Dersom det viser seg mulig, vil vi samtidig legge ned rør for vann i tillegg til et annet rør for senere å kunne strekke kabler/fiber.

Vi har ikke glemt de andre gangveiene, men vi tar ikke sikte på en større oppgradering av dem nå på grunn av kapasitet og tilgjengelige ressurser.

Drenering: Vi har utarbeidet en samlet rapport (se under Drenering på nettet) om tilstanden og mulig håndtering av problemer med overflatevann i borettslaget. Tilnærmingen vi har lagt opp til, er å prøve å arbeide helhetlig med disse problemene. Med utgangspunkt i rapporten – og med ytterligere presiseringer fra Byggeutvalget og andre fagfolk – vil vi nå søke å gjøre noe med berørte områder i forbindelse med arbeidet knyttet til trappeløpene. F.eks. er området fra HB 88A til HB 94H et prioritert område.

Bredere vei?: Ut ifra prosjektene som er nevnt ovenfor, skal vi ha gravemaskiner hit og få tilkjørt fyllmasse. Dette gjør at vi også gjerne vil ta tak i ønsket om å gjøre nedre vei fra skolen og opp til borettslaget bredere, tryggere og «penere», dersom vi får det til innenfor et fornuftig beløp. Det er ikke en prioritert sak, men vi ser om det er mulig å få gjort noe her samtidig med det andre.

Vaktmesterområdet: I fjor oppgraderte vi vaktmesterområdet slik det er blitt et enda bedre arbeidsområde for vaktmesteren og andre som gjør en jobb for borettslaget. I sommer tar vi sikte på å skjerme området med «grønne vegger» i form av en hekk eller trær. Med dette blir både området og inngangspartiet til borettslaget oppgradert estetisk –  i tillegg til at vi har noen sikkerhetsmessige vurderinger av dette. Vi ønsker noe som er robust, krever minimalt med vedlikehold (som f.eks. ikke trenger vanning utover det som kommer ovenfra) og som er pent.

Rundkjøringen: Rundkjøringen på nedsiden av parkeringshuset er strengt tatt kommunens eiendom, men vi tillater oss å prøve å forskjønne grøntdelen. Problemet vi ikke har løst, er at vi må ha noe som gror og ikke trenger for mye oppfølging i ettertid. Grøntutvalget/Hallagerbakken Hageklubb er involvert. I praksis trenger vi noen personer med grønne fingre til å ta seg av slike partier rundt om i borettslaget, så meld deg for Grøntutvalget/Hallagerbakken Hageklubb om du har lyst til å bidra!

Nye parkeringsskilt: Selv om det nok er mange som ikke leser – eller som har et noe “avslappet forhold” til – parkeringsskilt, er de viktige både med tanke på informasjonsplikten fra borettslagets side og av juridiske hensyn. Forbedringen har som hovedsiktemål å gjøre det tydelig for trafikantene hva som gjelder, men også å gjøre det lettere å håndtere parkeringsbestemmelsene.

Status pr. mai er at vi har gjennomgått parkeringsbestemmelsene og utarbeidet ønskede tekster/budskap for alle skilt. Vi er dermed klare for å ferdigstille en anbudsforespørsel.

Kommunens område: På nedsiden av borettslaget regjerer kommunen (ikke bydelen). Vi hadde i fjor et fruktbart samarbeid med Bymiljøetaten som gjorde at vi fikk anledning til å beskjære og delvis fjerne en del busker og småtrær på nedsiden. I praksis betyr det at borettslaget (ved hjelp av dugnad + litt vaktmester-innsats) kan beskjære/fjerne avtalte busker og trær. Kommunen tar på sin side seg av bortkjøringen. Vi prøver å få til et tilsvarende samarbeid i år.
I tillegg har vi gjort Bymiljøetaten oppmerksom på at skogspartiene mellom oss og fjorden har vokst og ikke er blitt pleiet av eieren på mange år. Vi har sammen med representanter fra Bymiljøetaten påpekt noen av de tingene som bør prioriteres høyest, og de har lovet å prøve å få det inn i budsjettene og planene i den grad de har mulighet til det.

En gruppe andelseiere på nederste vei har tatt et initiativ som vi nå fremmer for Bymiljøetaten. Dette går ut på at det muligens kan fremskaffes noen private penger for å betale for litt uttynning av den delen av skogen som hindrer utsikt. Dersom initiativtakerne, styret og Bymiljøetaten kan enes om en løsning her, vil også dette kunne bli realisert. Status pr. mai er at forslaget nå er sendt kommunen.

Breivik-statuen: Den kjente skulptøren Bård Breivik, som døde i fjor, har flere verk rundt om på Holmlia, to av dem på nedsiden av borettslaget. Den ene av disse er bortgjemt i skogen. Vi er i ferd med å søke om tillatelse til å få den flyttet opp på vårt nye flaggstangsområde, da vi tror dette er positivt for området og borettslaget.

Hekker og trepleie 2016: Vi har nå tre år på rad hatt søknadsrunder om beskjæring/fjerning og nyplanting av trær. Dette har medført at vi har fått ryddet opp en del i borettslaget, og vi har fått etablert gode rutiner for dette. Alt dette er beskrevet i Uteveilederen. Denne prosessen er ressurskrevende for Grønt-utvalget og styret. I tillegg trenger naturen tid til å vokse, så vi vil ikke ta denne prosessen hvert år, men heller med 2-3 års mellomrom. I mellomperiodene forholder styret seg naturligvis til søknader angående trær som kan oppleves som en sikkerhetsrisiko. I 2016 blir det dermed ikke en søkeprosess knyttet til trepleie.

Grøntutvalget og styret vil fortsatt ha et øye til hekker og annet som ikke er iht. bestemmelsene (Uteveilederen pkt. 3.2 og 3.4 og Husordensreglene pkt. 8c).

Alle disse tingene ovenfor forutsetter at styret har kapasitet til å gjøre sin del av jobben, og at vi har penger til å få dette gjort. Begge deler kan påvirkes av andre hendelser i borettslaget fremover, men ut fra det vi ser i dag, har vi grunn til å tro at vi skal kunne få gjennomført mye av dette i år og til neste år.
Det skjer også andre ting ute som at vi får snøfangere på baldakinene ved oppgangene i blokkene m.m.

OBOS´ Miljøfond: OBOS har et miljøfond hvor borettslagene kan søke om økonomisk støtte til tiltak som de som er nevnt ovenfor. Når vi har fått på plass tilstrekkelig med underlag, vil vi søke om bistand. Det kan jo ikke være negativt at også konsernsjefen i OBOS på generalforsamlingen vår oppfordret oss til å gjøre det …

Comments are closed.