Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Fjernvarmen – vedlikehold & ENØK, Sommer 2020

Print Friendly, PDF & Email

I vårt borettslag har Fortum Oslo Varme ansvaret og eierskapet til infrastrukturen for fjernvarmen. Selve driften og vedlikeholdet av anlegget er det i første rekke VVS Gruppen AS som står for.

Vedlikehold av utstyr
I sommer vil Fortum, via VVS Gruppen, gjennomføre nødvendig vedlikehold og utskifting av tekniske installasjoner. I perioder vil vedlikeholdsarbeidet bety delvis nedstenging av anlegget f.o.m. 29.05.2020. I skrivende stund er det usikkert hvor lang tid dette abeidet vil ta, men vi har fått antydet i medio juli. Dette skjer i en periode på året hvor det ikke forventes at innetemperaturen påvirkes i noe særlig negativ grad.

Energisparing
Vårt fjernvarmeanlegg inngår i et større felleskap med omkringliggende borettslag. Disse har, i motsetning til vårt borettslag, som praksis at de stenger ned fjernvarmeanlegget i sommermånedene. Dette fordi det i liten grad påvirker «innetemperaturen», men allikevel medfører betydelig energibesparelser, gjennom redusert energitap/forbruk.

I 2018 gjorde Hallagerbakken BRL en tilsvarende nedstenging av anlegget i blokkene, med positivt resultat. Grafene viser en reduksjon av energiforbruket på ca. 20% i perioden.

For rekkehusene har vi ikke tilsvarende målinger, da disse måles individuelt.

I denne sammenheng har styret besluttet at vi i 2020 lar anlegget for blokkene være avstengt i sommermånedene, i tråd med anbefaling fra Søndre Nordstrand ENØK.

Se graf for energiforbruket i blokkene de seneste år. Y-aksen viser mKWh pr m², X-aksen viser årets måneder.

Sist oppdatert: 8/7/2020

Comments are closed.