Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Fellesutgiftene følger (nesten) prisstigningen og øker i 2024!

Print Friendly, PDF & Email

“Felleskostnadene for andelseierne øker med 5% fra 1. januar 2024 og styret vurderer en ny økning fra 1. juli 2024. Vurderingen av størrelsen på denne vil bli tatt til våren.

Eventuelle endringer av andre rader på fakturaen fra borettslaget er knyttet til de avtaler som ligger bak disse.”

(Styrevedtak 24/10/2023)

Bakgrunn
Når styret vurderer økonomien vår, og eventuelt endring av “fellesutgiftene” ser vi på flere forhold. En del av grunnlag nå er dette:

Indikatorene vi starter diskusjonen fra er:
Huseiernes byggekostnadsindeks som består av eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader. Kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig økte i Oslo i 2023 med 35,54% (landsgjennomsnittet var 23%).

Indeksene for produkter/tjenester som borettslaget bruker mest penger på, som byggevarer og håndverkere (siste tilgjengelige tall fra SSB).

 • Byggekostnadsindeks trehus siste 3 år [sept20-sept23: +25,7%]
 • Byggekostnadsindeks trehus siste år [sept til sept: 3,5%)
 • Byggekostnadsindeks blokk siste 3 år [sept20-sept23: +19,4%]
 • Byggekostnadsindeks blokk siste år [sept til sept: 3,6%)

Konsumprisindeksen (KPI) økte fra september 2022 til september 2023 med 3,3% iflg Statistisk sentralbyrå. KPI dreier seg om forbrukerkostnader som melk og brød, – det kjøper borettslaget lite av.

Er det andre indekser “OBOS” mener vi bør vurdere å se nærmere på?
Nei, men forretningsføreren har lagt merke til følgende: Selv om siste foreliggende tall er 3,3% i KPI, så legger de fleste leverandørene august-sammenligning med 4,8% KPI-vekst til grunn. Dette sannsynligvis siden det er da de utformer sine budsjetter og planlegger prisjustering. Videre viser de til lønnsvekst, mm. Mange tar da utgangspunkt i en «indeksregulering på 5%”.

Varslede/antatt økninger

 • Kommunale utgifter (økning):
  – Vann og avløp: 20,7% (kr 314.000)
  – Renovasjon: 8% (kr 82.000)
  – Feieavgift: 145% (kr 5.000)
 • Renter (her kommer den store økningen)
  Det er varslet en renteøkning til på 0,25%. Forskjellen blir 119.000,- dersom den blir effektuert
  Budsjett for 2023 tok høyde for 1.565.000 i renteutgifter i 2023; reelt beløp renteutgifter i 2023 er 2.384.000 dvs. 819.000 mer enn budsjettert
  Estimert beløp for renteutgifter i 2024 (uten den eventuelle renteendringen i november) er 2.489.000 dvs. enda 105.000 høyere enn reelt i år og hele 924.000 høyere enn forrige budsjett
 • Fjernvarme – her legger vi til grunn samme budsjettnivå som sist. Det ser ut som det treffer greit, men forbruket har ligget noe over. Har derfor budsjettert med et noe høyere beløp
 • Multinett: ?% (kr 80.000,- ift forrige budsjett)
  Multinett har ingen konkrete økninger/endringer, men det kan komme økningen via Telia undreveis. Vi budsjetterer likt de reelle tall for 2023 siden det har kommet flere økninger i året.
 • Forsikring: 10% (kr 67.000,- ift forrige budsjett) – varslet inn fra forsikringsselskapene. Ingen konkrete tall for oss ennå
 • Fastavtalen med CFE/vaktmester: De antyder økning på 5%. Sett på reell månedsfaktura +5% sammenlignet med budsjett for 2023, så er det 112.000,- opp og 35.000,- ift brøyting basert på 6 mnd med brøyting. Disse tallene vil vi se nrmere på.
 • Forretningsførerhonorar til OBOS øker med 6% – tallet er basert på lønnsvekst 2023.

Arbeidet med budsjettet for 2024 er begynt, og det blir ferdigstilt på nyåret.

Comments are closed.