Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Felleskostnadene følger prisstigningen!

Print Friendly, PDF & Email

«Husleien» som vi alle andelseiere betaler inn til borettslaget er egentlig vår andel av fellesutgiftene for å drive boligselskapet. Mer om dette her: https://hallagerbakken.no/aktuelt/felleskostnader-hva-er-det/

Inntektene til borettslaget består i hovedsak av det som kommer fra andelseierne. Vi ønsker alle at disse skal være rimelig forutsigbare. Derfor er utgangspunktet at de verken går sterkt opp eller ned uten en drøfting f.eks. på en generalforsamling. Et stort rehabiliteringsprosjekt kan for eksempel medføre økte kostnader for oss alle.

Styret, som forvalter økonomien vår, tar utgangspunkt i at vi bør ha lik kjøpekraft år for år, noe som igjen medfører at fellesutgiftene må følge prisstigningen. Og normalt stiger prisene…

De prisene vi er opptatt av er de som gjelder de varene og tjenestene som borettslaget kjøper. Vi kjøper ikke leverpostei og løk, men elektrikere, asfalt, rørleggertjenester, takvifter, byggforsikring og mye mer. De prisindeksene som fanger opp denne typen tjenester, er f.eks.

  • Byggekostnadsindeks trehus siste 3 år  (okt 16-okt19) +8,6%
  • Byggekostnadsindeks blokk siste 3 år  (okt 16-okt19) +9,1%

Konsumprisindeksen, som vi hører mest om, er den som holder øye med prisene på vanlige forbruksvarer. Over de siste tre årene har den vært på + 6,35 (okt 16-okt 19), og økningen det siste året er omtrent på 1,8%.

Men alle varer og tjenester endrer jo ikke prisen på samme måte. Det er for så vidt derfor vi forholder oss til indekser. En temmelig stor utgift for borettslaget er f.eks. de kommunale avgiftene. Når vi ser på dem de siste tre årene, så lander vi på 24,1% for vann og avløp, og 21,4% for renovasjonen.

  • 2017: Vann og avløp: +5,0% og Renovasjon:  +10,0%
  • 2018: Vann og avløp: +7,0% og Renovasjon:  +5,5%
  • 2019: Vann og avløp: +10,5% og Renovasjon: +4,6%

Det gjenstår å se hvilken økning vi får for 2020.

2020
Felleskostnadene for andelseierne øker med 2% nå fra 1. januar 2020, og styret avventer til våren for å vurdere om det er nødvendig og hensiktsmessig med en mindre økning i juli eller om vi kan vente til neste årsskifte.

I innkallingene til generalforsamlingene vil du også finne noe om borettslagets drift og økonomi, og til generalforsamlingen i 2015 ble det publisert noen betraktninger om økonomien i borettslaget.

I en artikkel som ble publisert i desember 2018, ble det orientert om økningene i 2019:
Økning av fellesutgiftene 

Styret har det juridiske ansvaret for økonomien i borettslaget, og derfor også for at fellesutgiftene ligger på et forsvarlig nivå. «Forsvarlig nivå» kan, blant annet, bety nok til å gjennomføre ønsket om påtrengt vedlikehold. Videre har styret også ansvaret for at økonomien er bærekraftig, slik at vi tåler svingninger i kostnadsnivået på tjenestene vi kjøper, plutselige vedlikeholdsbehov osv.

Som nevnt i tidligere innkallinger til generalforsamlinger har fellesutgiftene for andelseiere i borettslaget kun hatt  én mindre økning siden 2008. Forståelig nok har dette ført til at vi har hatt utfordringer med å opprettholde anbefalt likviditet for et borettslag av vår størrelse, samt å gjennomføre alt av ønsket vedlikehold. Den eneste grunnen til at borettslaget likevel har kunnet gjennomføre drift og vedlikehold som normalt, er at det i samme periode har vært en gunstig renteutvikling på lånene våre. Som mye omtalt i media er rentenivået forventet å stige markant fremover, samtidig som prisutvikling på tjenester borettslaget benytter seg av (vaktmester, entreprenør, elektriker osv.) generelt har en høyere prisutvikling enn konsumprisindeksen.

På bakgrunn av dette, og som varslet i innkallingen til generalforsamlingen 2018, har det sittende styret enstemmig vedtatt en ytterst nødvendig og viktig økning av fellesutgiftene, for å ta igjen etterslepet. Generalforsamlingen i 2018 fikk budsjett for året med den første økningen i juli innbakt, og styret varslet om at en moderat økning av fellesutgiftene ville komme fremover. Rent konkret er det planlagt en økning på 2% hvert halvår, i 2019, og styret vil på høsten 2019 vurdere hva vi bør gjøre fremover.

Første justering trådte i kraft allerede 01.07.18, og andre justering skjer 01.01.19.Det er informert om justeringen i innkalling til generalforsamling, og på nettsidene til borettslaget. Styret anser derfor justeringen som godt varslet.

Ytterligere betraktninger om vår økonomi finner man i tidligere innkallinger til generalforsamling, og i diverse artikler på hjemmesiden.

Sist oppdatert: 8/12-2019

***********************************************************************
Til andelseierne i Hallagerbakken Borettslag

471            29.11.2019

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER
Styret har vedtatt å endre felleskostnadene og leietillegg for påbygg med 2 % fra 01.01.2020.

Dette gjøres i tråd med tidligere vedtak hvoretter det skal foretas en indeksregulering av felleskostnader med 2% hvert halvår.

Ny faktura sendes den enkelte.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

OBS!
Vi gjør oppmerksom på at fakturaen ved en feil ble dobbelt produsert. Har du avtalegiro, så oppdaterer seg fakturaen automatisk. Bruker du derimot e-faktura, så må du sannsynligvis slette den eldste fakturaen (datert 24.11.) manuelt og benytte fakturaen som er produsert i dag 29.11. Mottar du papirfaktura kan du se bort fra den eldste fakturaen og betaler den mest aktuelle med dagens dato. Vi beklager ulempene dette medfører.

Med hilsen
Styret i Hallagerbakken Borettslag

Daniel Walter
OBOS
Tlf 23165108

Comments are closed.