Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Feillagret, feilplassert og andre synder i parkeringshuset

Print Friendly, PDF & Email

Det kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere brann i et garasjeanlegg. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav så mulig. Både brukere og eiere er ansvarlige for at retningslinjene blir fulgt. Borettslaget forvalter også vedlikeholdsansvaret og har ansvar for at eiendommen opprettholder sin funksjonsdyktige og sikkerhetsmessige forsvarlige stand.

Styret har tatt en liten runde i garasjen og ser at det er flere ting som oppbevares/lagres på parkeringsplassene som ikke skal være der. Samtidig har vi sett at det noen steder er montert veggoppheng som ikke er tillatt. Det er derfor på tide igjen med en liten opprydding. 

Reglene for parkering inne i parkeringshuset i Hallagerbakken borettslag finner vi i Husordensreglene nr 5. Der står det:

  • Parkeringsplassene skal kun brukes til parkering av motorkjøretøy. Parkering skal skje innenfor oppmerket plass. Parkeringsplassene skal ikke brukes som lagerplass. Det er tillatt å oppbevare bildekk, hundebur, sykkelstativer og lignende på egen plass så lenge dette skjer på en ryddig og trygg måte. Batterier, drivstoff, olje eller andre kjemikalier må ikke oppbevares i parkeringshuset. Det er tillatt å montere oppheng for skiboks over egen plass. Andelseier er ansvarlig for at dette er forsvarlig utført og ikke utgjør noen risiko for andre.

Videre kan man også finne regler for parkeringsplassene i parkeringshuset i Byggeveilederen 5.9. Der står det:

  • Dersom man disponerer en parkeringsplass i parkeringshuset, så er den i utgangspunktet til for et kjøretøy som ikke representerer noen form for risiko. Innenfor oppmerket plass kan man også plassere dekk såfremt disse er plassert stødig. Et barn skal ikke kunne velte dem. Ingenting annet kan plasseres der av hensyn til fremkommelighet og sikkerhet. Det er ikke tillatt å montere opp noe på veggene, stolpene og i taket uten eksplisitt tillatelse fra styret. Det er to unntak for dette: Oppmontering av feste for takboks i taket er tillatt, samt oppmontering av ladeboks for elbil, utført av fagfolk.

I garasjen er det observert blant annet olje, bilbatteri, poser med ved, spylervæske, maling, møbler, gulvteppe, bøtter, sko, støvsuger, poser og esker med forskjellig innhold. Å sikre noe med f.eks. kjetting rundt stolper o.l. er ikke tillatt.

Noen beboere har allerede fått e-post om ting som må ryddes opp eller demonteres. Dessverre har ikke styret hatt muligheten til å sende ut til alle. Derfor sendes det nå ut en felles oppfordring til alle om å rydde opp på plassen sin hvis de har noe som ikke skal være der. 

Har du montert noe i veggen, må dette fjernes og hull tettes på en forsvarlig måte. Dette er fordi montering av ting kan skade eller ha et skadepotensiale på bygningsmassen i tillegg til at flere slike ting kan representere en risikofaktor. Ved renovasjon av garasjen for noen år siden var det flere skader på bygningsmassen som måtte repareres. Dette måtte borettslaget dekke økonomisk av felleskassen. Kun oppheng for skiboks over egen plass er tillatt.

Har du leid ut parkeringsplassen din, har du fortsatt ansvaret for at plassen brukes på riktig måte.

Videre vil vi oppfordre alle med parkeringsplass i garasjen til å ta hensyn og parkere innenfor de oppmerkede plassene. Det er trangt i parkeringshuset, og hvis noen står utenfor oppmerket plass, gjør man det vanskelig for naboene rundt å parkere. Dette har vi dessverre sett flere eksempler på i det siste.

Plassen og jussen
Ingen av oss som eier en bolig som disponerer en parkeringsplass i parkeringshuset, eier en plass der. Derfor kan plassen man disponerer, heller ikke selges eller byttes (evigvarende) med en annen. Styret har i de senere år likevel forsøkt å trygge den enkeltes investeringer i oppheng for takboks og oppsett av ladestasjon ved å styrke disponeringsretten til den bestemte plassen, uten at vi har gått til det dyre tiltaket å juridisk sørge for at den blir en konkret eiendel.

En annen konsekvens av dette er at det er fellesskapet som bestemmer hva som er lov og ikke lov i parkeringshuset. I Husordensreglene står det hva som er lov, dersom man ikke har fått en konkret tillatelse fra styret til noe annet.

Hva skjer?
Styret vil ta en ny runde i parkeringshuset, og vi håper da at de som har noe som ikke er overens med reglene, har rettet på dette innen den tid.

Styret tar sikte på – ved hjelp av vaktmesterne – å få fjernet hensatte ting fra parkeringshuset
i uke 14 (4. til 8.april 2022).

Sist oppdatert: 7. mars 2022

Comments are closed.