Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Fartshumper i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email

Vi har ennå til gode å møte noen som er glade i fartshumper, og når de fleste borettslag o.l. har dem, så er det dessverre fordi de virker. Og oppleves som et nødvendig onde.
La oss se på noen av deltemaene:

1. Nødvendig?
Where you stand, depends on where you sit”, heter det. Opplevelsen av trafikk innenfor bommene varierer ut fra hvor man bor og hvordan man ferdes i borettslaget. Og de med mindre barn har også opplagt en større fokus på dette enn mange av oss andre.

 • Det er ikke tvil om at det er mye unødvendig kjøring inn i borettslaget, og det er det vanskelig å gjøre noe med. De to viktigste tiltakene er at vi beboere tenker oss litt om før vi tar beslutningen om å kjøre inn i borettslaget og at vi alle gir beskjed til budfirmaer, Oda o.l. om at de skal parkere utenfor bommene, når det gir mening.
 • Det er dessverre heller ikke tvil om at det er mye risikofylt kjøring i deler av borettslaget.

Den verktøykassen vi har til disposisjon for å unngå dette, oppleves som mangelfull.

 • Vi kan tenke på å ha flere bommer (og med det vedlikeholdskostnader og irritasjon) i borettslaget. Vi har prøvd det før, og de ble ramponert, samt at mange mente at de i seg selv representerte en fare for unge sykelister m.fl.
 • Bedre/flere skilt? Dersom vi ikke utformer skiltene noe ‘vulgært’, så ser det ut som at de har minimal effekt på sjåførenes atferd!
 • Og da står vi igjen med fartshumper…

2. Utforming av stopperne
Når vi sist, for noen år siden, hadde diskusjon og utredning om fartshumper, fikk vi kunnskap om hva Vegvesen har og ikke har av råd og føringer, tips fra leverandører etc.Som tilfellet ofte er, var svarene ikke entydige.

 • Posisjonen? Bør de stå rett over på veien eller på skrå? De er planlagt å stå litt på skrå for å lede vannet i riktig retning. I tillegg er veiene nå stort sett profilert sånn at vannet skal renne riktig.Høyde/bredde/lengde? Den gangen ble kompromisset som vi landet vi på, at de burde være omtrent som de ble. De ulike synspunktene dreide seg om hvorvidt de skulle ha vært bredere eller dypere eller…
 • Fremkommelighet? De må selvfølgelig plasseres og utformes slik at sykelister, barnevogner, rullestolbrukere mfl. skal komme seg rimelig greit forbi dem, og de skal være merket slik at synshemmede har en sjanse for å se dem. Uansett vil dessverre flere av oss snuble litt i dem i løpet av året… Og selvfølgelig har vi snakket med vaktmesterfirmaet om snørydding og problematikk knyttet til det.
 • Type? Vi hadde egentlig mest lyst på flyttbare gummi-/stålvarianter, men problemet er at disse må festes i asfalten. Hos oss er det varierende dybde under asfalten før vi treffer fjell/stein. Det å lage gode hull som ikke gir skader og som lett kan fylles i igjen, om nødvendig, var det ingen som kunne garantere oss et godt resultat på i forrige runde. Vi kjenner ikke til at det er kommet noen nye/forbedrede løsninger for dette i etterhånd.

3. Styretilnærmingen
I starten av asfalt-/dreneringsprosjektet var utgangspunktet at vi skulle ha tilbake alle fartshumpene. Underveis ble vi mer og mer håpefulle på at vannrenne (der de er) ville påvirke kjøreadferden, og vi vurderte om vi kun skulle ha fartshumper fra bommene og innover et kort stykke. Og så skulle vi kunne prøve det en periode for å se om det var tilstrekkelig.

Vi gjennomførte deretter en liten undersøkelse på nedre vei for å få flere inntrykk enn hva 9 styremedlemmer hadde av trafikken «før og etter renoveringen av veien». Dette er like lite vitenskapelig som en sammenstilling av FB innlegg (forstå meg nå i beste mening , og selv om meningene sprikte, mente et flertall klart at trafikken har blitt verre.

Det ligger til styret å ta en beslutning her. Vi har gått gjennom hele området i borettslaget på nytt og merket opp hvor vi antar det kan være hensiktsmessig å sette opp fartshumper (med hensyn både til trafikken og drenering). I morgen (onsdag 27/10) vil en fagmann gi oss en second opinion på dette. «Utkastet» slik det foreligger pr. nå har betydelig færre fartshumper enn tidligere. Og så skal endelig avgjørelse tas i denne omgang.

5. Avveininger
Utover det som er indikert ovenfor, hva er alternativene nå?

Alternativ 1: Fartshumper fra bom til vannrenne, eller første stykke innover fra bommene. Vente med å ta beslutning til neste år om hva vi trenger av flere fartshumper. Kostnadene per fartshump kan vi anta blir høyere enn å gjøre det nå. Beboerne (og styret, som har et HMS-ansvar) må finne risikoen akseptabel.

Alternativ 2: I tillegg til alternativet ovenfor, plassere ut en del fartshumper på hensiktsmessige steder i borettslaget (dagens tilnærming). Dette hindrer oss ikke fra å sette ut flere senere dersom vi mener det er hensiktsmessig.

Alternativ 3: Å la være å plassere ut noen fartshumper.

Hovedbeslutningen må styret ta i løpet av onsdag eller torsdag i denne uken (27/28.10).

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

………………….

Oppdatert 27/11-21: Styrevedtak ang. fartshumper i borettslaget.
Vi gjør følgende:

 1. Vi etablerer fartshumper i første del av veiene inn fra bommen: på nedre vei til første vannrenne, på midtre vei til der veien deler seg og øvre vei litt innover. Antall og konkret plassering er iht anbefalingene.
 2. Vi avventer vurderingen av i hvilken grad vi trenger flere fartshumper til neste år. Vi har et underlag for dette i form av et kart for plassering av mulige fremtidige fartshumper. Vi tar også sikte på å kort utrede om det har skjedd noe forbedringer av ‘løse fartshindre’ og om disse dermed kan være egnet hos oss.
 3. Vi anser risikoen for akseptabel, men ber beboerne om å varsle styret umiddelbart dersom man opplever trafikken som farlig.

Kommentar til saken

 • Om ansvar: Dersom ikke styret mener at risikoen er akseptabel, så kan vi ikke iverksette et tiltak. Og dersom risikoen øker så er det både vår rett og plikt å gripe inn dersom vi mener risikoen er blitt uakseptabel. Dette er lovbestemt, og vi som styret, er den som har «domsmyndigheten» over denne vurderingen.
 • Om FB-diskusjon, undersøkelsen og innsendte eposter: Det er fint at vi får innspill, argumenter og ny kunnskap (ikke kommet foreløpig i denne omgangen) fra beboerne. Dette er et tema som engasjerer nå, som forrige gang  vi hadde temaet oppe til debatt, –  og vil nok komme igjen.
 • Om demokrati. Enkelte ser ut til å mene at dette er en sak som egner seg til at man kan ta avgjørelser via «direkte demokrati», generalforamlingsvedtak o.l. Greit, de får eventuelt formulere et konkret forslag til f.eks. generalforsamlingen. Og vi i styret er naturligvis også til enhver tid villige til å vurdere konkrete/gjennomførebare forslag sendt direkte til oss. Når det er sagt, så er det “et hierarki av myndighet» på noen problemstillinger. Om 99% av andelseierne skulle mene f.eks. fellesutgiftene skulle halveres umiddelbart, så er det lovbestemt at styret skal ta slike avgjørelser basert på sitt skjønn av den øknomiske situasjonen. Tilsvarende ender sikkerhetsvurderinger i borettslaget til slutt hos styret. Vi som styret må være vår rolle og myndighet bevist. Igjen, når dette er sagt, så er det naturligvis klokt å både lytte og forankre ting hos andelseierne!

Avslutningsvis vil vi her vise to motstridene syn vi har fått inn fra beboere i saken:
«NEI til fartshumper» 

 • “Selv om kommentarer om fartshumper er stengt, velger jeg å kommentere likevel. Jeg håper styret ikke lander på å lage humper. For oss som er eldre i borettslaget, har humpene vært et hinder for fremkommelighet. Gangveiene har blitt fine nå med rennene, men hos oss ligger rennene veldig nær inngangspartiet og har allerede gjort at jeg har snublet og vrikket foten. Fartsdumper vil gjøre det enda vanskeligere å komme frem for oss som bor langt inn og er eldre. Vi har kjøpt en tralle for å frakte tunge ting inn. Den prøvde vi i dag. Det var ikke enkelt å komme over rennene med den. Der man ikke har renner, er det busker langt ut i veien som også hindrer. Humper vil gjøre det enda vanskeligere. Derfor håper jeg at rennene er nok og at man ikke lager humper.”

«JA til fartshumper» 

 • “Jeg velger å formidle mitt synspunkt på denne måten i stedet for i FB-gruppa. Blir fort litt for hett rundt øra der … 
  Det synes klart at styret må kunne handle suverent i denne saken. Bjørn Tommys redegjørelse og saksgrunnlag er veldig solid og velfundert. Og når det kommer til spørsmål om sikkerhet, kan det bli problematisk å kjøre en folkeavstemning. Like lite logisk som f.eks. å stemme over fartsgrenser ute i trafikken. 
  Styret er valgt av oss – og tar beslutninger ut fra en totalvurdering der alle hensyn ligger i potten. 
  Når det er sagt, tør jeg også lufte min egen mening. Og den heller opplagt i retning av fartsdumper. Jeg tilbrakte noen år, da ungene var små og før fartsdumper ble etablert, med å løpe etter biler som brukte bakken forbi oss som en slags etappe for fri fart. Dette har jeg sluttet med, siden avkommene nå er godt over xx år. Men noen biler kjører i dag nesten like fort mellom fartsdumpene, enkelte (med gammel bil eller tung nok bil) gjerne også over dem. Dog må de fleste, mer eller mindre frivillig, redusere farten betydelig for å kunne passere fartsdumpene Jeg mener de fartsdumpene vi hadde, hadde en optimal utforming. Veldig ubehagelig å kjøre over med litt mer enn liten fart. 
  Men kjør på, styret. Vi har valgt dere og har full tillit. Hør på folket, men så håper jeg at argumenter som at estetikk må trumfe sikkerhet, faller tungt på stengrunn. «

Oppdatert 27. november 2021

Comments are closed.