Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Borettslaget og el-/hybridbiler

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen viser hva borettslaget pr. i dag tilbyr beboere som ønsker å benytte elbiler/hybridbiler, og hva vi tenker om dette fremover.

Historikk
Garasjeanlegget ble i sin tid bygget på enklest mulig måte rent strømmessig.
Borettslaget har i 2016 oppgradert strømkapasiteten til parkeringshuset. Oppgraderingen består av skifte av transformator, nedgraving av kabler og bytte av hovedtavlen inne i parkeringshuset. Dette var nødvendig fordi gammel kapasitet ikke var tilstrekkelig for den eksisterende drift og for fremtidig bruk, samt gjentatte store problemer med nedetid. Kostnad for denne oppgraderingen går inn i borettslagets vedlikeholdsbudsjett.

Hvilke lademuligheter tilbyr borettslaget og hva planlegges fremover?
Hallagerbakken borettslag tilbyr nå lademuligheter for elbil/hybrid via 6 ladepunkter på garasjetaket (ved kapasitetsutfordring kan vi installere flere ladepunkter i rekken). Ladeplassene på garasjetaket er f.o.m 1. mai 2017 kun tilgjengelige for beboere i Hallagerbakken borettslag med inngått årlig ladeavtale og ladebevis i frontruten. Plassene skal kun benyttes til aktiv lading.

Samtidig vil lademuligheter ved utleieplasser på taket tas bort p.g.a. forskrifter, sikkerhet og kostnader ved utbedring av dette. Eksisterende utleieplasser er ikke dimensjonert for elbil-lading og har kun vært en midlertidig løsning frem til de nye stasjonene kom opp. Kapasiteten på sikring og tilførselskabel er ikke beregnet for dette som en varig løsning. De som har leieavtale på utleieplassene pr idag vil da ikke lengre ha mulighet til å lade elbil på disse plassene.

Styret vil i samband med utbedringer av det elektriske anlegget i resten av garasjeanlegget, utarbeide en plan til løsning og kostnader for etablering av lademuligheter på de enkelte parkeringsplassene inne i parkeringshuset. Etablering av lademulighet på de enkelte parkeringsplassene inne i parkeringshuset åpner også noen juridiske spørsmål blant annet knyttet til tinglysing. Dette vil vi også få avklart.

Teknisk
Det er foreløpig installert 6 ladestasjoner med type2-uttak, brakett for RFID leser, samt CLU COM GSM strømstyring/betalingsløsning. Løsningen kan ved behov utvides med flere ladestasjoner.
Det er satt av 4 x 63 A til disse 6 ladestasjonene. Ladingen overvåkes med CLU som gjør at totaleffekten fordeles likt på dem som lader samtidig. Lader man alene, vil man ha tilgang til full effekt, mens hvis flere lader samtidig, vil den totale effekten bli fordelt på antallet som lader. Hver stasjon er satt opp til i utgangspunktet å levere 7 kW.

Ladestasjonene er universelle og uavhengige av bilmodell. Alle biler kan lade forutsatt at de har medbragt mode-3 ladekabel som passer til deres biltype. (ladekabler kan bestilles her: https://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler)

Bruk
Kun beboere som har inngått gyldig ladeavtale med borettslaget, vil få tilgang til ladestasjonene. I tillegg kan borettslaget ved behov og forespørsel åpne for gjester i korte perioder. Godkjente brukere registreres av administrator i administrasjonsverktøyet.

 • Her registreres da det mobilnummeret som er koblet opp mot LADE i Norge. Er bruker ikke registrert hos LADE i Norge, vil administrator kunne hjelpe med dette.
 • Lading startes enten via registrert RFID-kort på denne profilen eller via sms fra registrert mobilnummer. RFID-kort kan fås samtidig med inngåelse av ladeavtale – eller bruker kan benytte eksisterende RFID-kort.
 • Start av lading via SMS fra det telefonnummeret som profilen din er registrert på:
 • Stasjonene heter fra venstre hallager01, hallager02… til hallager06. : «SMS Hallager_» til 59440063.
 • Brukeren vil få oversikt over sitt forbruk/kostnad på SMS ved endt lading.

Kun biler med ladebevis og i aktiv lading kan benytte plassene. Dette sjekkes via administrasjonsverktøyet av administrator og/eller visuell kontroll av parkeringsvakter. Det sjekkes ikke mellom kl. 23.00 og 08.00.

Betaling for bruk / priser
Pris på bruk skal være så lav som mulig. Det betyr at borettslaget ikke skal ha inntekter fra bruken, men at kostnader som installasjon/drift/vedlikehold/strøm skal dekkes av bruken.

Prisen er nødt til å bygge på noen antagelser, det vil si at det finnes variabler som er vanskelig å beregne i forkant – som at ulike elbiler trekker ulik mengde strøm og at regnestykket er avhengig av antall effektive ladetimer etc. Det faktum at vi på forhånd ikke kan vite hvordan disse variablene vil falle ut, gjør at vi heller ikke kan fastsette en sikker og fast timepris.

Borettslaget har på bakgrunn av kostnadsberegning og antagelser som beskrevet over fastsatt brukerbetaling som følger:

 • Ved inngått ladeavtale betales en gang i året kr 900,- pr bruker.
  Beløpet dekker løpende administrativ drift.
 • Bruker betaler en fast pris pr tid lading på kr 6 pr. påbegynte halvtime. Dette dekker strømforbruk og andel av installasjons- og administrasjonskostnader.

Under Elbiler på hjemmesidene finner du en artikkel om hvordan styret har beregnet prisen og hvilke antagelser/forutsetninger som ligger til grunn for beregningene.

Inngåelse av ladeavtale (oppskriften)

 1. Gå inn på https://ladeinorge.no/ for å registrere deg som bruker.
  1. Her finner du også info på hvordan du går frem for å starte lading.
  2. Navnene på boksene hos oss er Hallager01…Hallager06, i stigende rekkefølge fra venstre mot høyre 🙂
 2. Skriv og og signer avtalen (https://hallagerbakken.no/el-bil/avtale-om-lading/)
  1. Legg den i styrepostkassen i HB 54
  2. Nå vil vi åpne for deg som bruker i vårt anlegg
 3. Begynn å bruk ladestasjonen.

 

Sist oppdatert: 11/01/2019

NB! Det er ikke tillat å lade el-/hybridbiler inne i parkeringshuset!