Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Avtale om vektertjenester mellom Securitas AS og Hallagerbakken borettslag

Print Friendly, PDF & Email

Hallagerbakken har inngått en avtale direkte med Securitas as om vektertjenster etter vi har avsluttet våre forretningsmessige forhold med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Det var tre rimelige likeverdige tilbud med inn i “finalen”, der Securitas as ble valgt etter en helhetsvurdering. De andre finalistene var Smart Security AS (som vi også bruker som parkeringsselskap) og Sikkerhetsgruppen as.
Sett fra beboerne vil denne tjenesten fortsette omtrent som tidligere.

1.0

Vekterinspeksjon
1.1En tilfeldig runde på ca. 10-20 min i døgnet «utenfor kontortid» (mellom 17:00 og 8:00 alle dager) i borettslaget til minst 6-7 forskjellige strategiske steder av ca. 20 oppsatte mulige kontrollpunkter.
Dokumenteres ved avlesning av strekkoder e.l. fra kontrollpunktene. Tidsbruken i Hallagerbakken brl på denne runden kan variere men er anslått til 15-20 min. Den skal være gående på innsiden av bommene.
1.2Et synlig besøk rundt parkeringshuset i døgnet, på varierende tidspunkter i løpet av uken. Hallagerbakken brl har ikke normalt noe behov for inspeksjoner inne i parkeringshuset eller andre bygg.
2.0Tilkallingstjenesten    [Vakttelefon: 916 60 516]
2.1Alle beboerne kan tilkalle vekteren ved mulige hendelser.
Normal responstid er  <10- min, forutsatt at det ikke er en ekstraordinær situasjon pågår på Holmlia.
2.2Inntil 10 tilkallinger i måneden er inkludert i månedsprisen.
Tilstedeværelsen i borettslaget forutsettes å være under 60 min per tilkalling.
Dersom det blir 7-8 tilkallinger i løpet av måneden, skal styret kontaktes for avklaring av videre behandling av kommende henvendelser.
3.0Beboermøte/-arrangement
I samarbeid med borettslaget tar vi sikte på å arrangere 1-2 beboermøter i året om relevante temaer som sikring av egen bolig f.eks. før ferieperioder der vektere gir gode råd. Vekterselskapet har da anledning til å selge inn eventuelle tjenester til beboerne. Arrangementet kan skje i fellesskap med andre borettslag. Partene er ansvarlige for egne utgifter ved slike arrangementer.
4.0Rapportering
4.1Inspeksjonsrapporten:
Senest annenhver måned får styret en oversiktsrapport over oppmøte av vekterne og om deres vandring i borettslaget. Av oversikten skal det fremgå informasjon om at ruten er gjennomført statistisk tilfeldig pr. uke (graden av variasjon). Rapporten kan leveres f.eks. som et Excel-ark eller via web-løsninger (portal til egne data).
4.2Hendelser/avvik:
Alle hendelser f.eks. i forbindelse med utrykninger/tilkallinger og varselverdige observasjoner ved inspeksjonene (hærverk, ødelagte lyskilder, farlige ting, f.eks. ødelagt gjerde, ødelagt kjøleskap som er satt ut etc), skal rapporteres snarest skriftlig (normalt på epost) til borettslaget.Hendelses-/avviksrapporten forventes innkommet på e-post senest dagen etter hendelsen.
[Hvem som varslet og hvem som var involvert i hendelsen skal komme tydelig fram av rapporten til styret. Vekterselskapet skal ikke informere den til blir tilkalt til hvem som varslet dem. I ettertid skal involverte beboere forholde seg til styret.]

Pris

  • kr xxx inkl. mva i måneden. 10 utrykninger/tilkallinger inkludert.
  • Borettslaget faktureres forskuddsvis per kvartal.

Oppsigelsestid/avtaleperiode

  • Avtalen starter å løpe 1. juli 2017.
  • Bindingstid: 12 måneder
  • Løpende avtale med gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder med start den første i påfølgende måned, etter den initielle bindingstiden på 12 måneder.

Kontaktinformasjon for styret:

  • https://hallagerbakken.no/kontakt/

Offentliggjøring

  • Avtalen uten beløp kan offentliggjøres til beboerne.

 

Comments are closed.