Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Asfalt-/dreneringsprosjektet – spørsmål og svar

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er sist oppdatert 17.10.2021 og vil bli videre oppdatert inntil prosjektet er gjennomført!

Her har vi samlet noen problemstillinger/spørsmål som er relevante i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av asfalt-/dreneringsprosjektet:

Asfaltering av midterste vei, inkludert bakken opp langs HB 64 og til 66 E avsluttes mandag 18.10. Fredag 15.10. blir det en pause i asfaltlegging.

AVSLUTNING AV HELE PROSJEKTET:

Som nevnt ved oppstarten i mai, er det planlagt avslutning 1. november. Det er ikke sikkert dette holder helt, men en eventuell overskridelse vil nok ikke bli betydelig.

En akseptabel overskridelse vil f.eks. gjelde tilleggsarbeider som ikke lå inne i kontrakten. Det kan dreie seg om enkelte ting som har dukket opp under arbeidets gang og som styret har ønsket skulle gjennomføres. Det kan også dreie seg om ønsker fra den enkelte andelseier – som for det meste betales av vedkommende.

NYLAGT ASFALT:

Nylagt asfalt trenger noe tid til å bli fast og tørke. Det er først og fremst en ulempe for oss beboere om vi skulle få fuktig asfalt på skoene eller til og med på klærne. Det blir derfor en utfordring å følge med på hvor langt arbeiderne er kommet. Etter anslagsvis 1-2 timer kan man prøve seg. (Vi har dessverre ikke fått angitt noe mer eksakt tidsvarighet). Kommer man seg først “tørrskodd” til en vannrenne (der det fins), kan man følge denne – evt. til nærmeste sti eller trapp.

OBS! Det er spesielt viktig at man prøver å holde dyr – spesielt hunder – unna den varme asfalten de første timene, da de fort kan brenne seg på potene.

Test av kantstein i midtre vei

Noen bor sånn til at de kan gå ut på baksiden av huset og på den måten komme seg videre. Ulempen er at det vel er de færreste av oss som har låsbar hagedør/terrassedør…

Den enkelte må vurdere om man skal gå ut noe tidligere enn vanlig for å komme problemet i forkant, alternativt – dersom det lar seg gjøre – gå ut noe senere enn vanlig til det føles greit å gå på asfalten.

FARTSHUMPER:

Fartshumpene: Planen har hele tiden vært at fartshumpene skulle bygges opp på samme sted som tidligere, riktignok på en slik måte at man i størst mulig grad unngår at det samler seg vann på oversiden av dem. Nå som vannrennene måtte legges et stykke ut fra kanten og enkelte steder også krysser veibanen, vil vi avvente å bygge opp fartshumper på disse strekkene. Vi vil først skaffe oss erfaring angående hvorvidt vannrennene i seg selv gjør at farten settes ned og har derfor sendtd ut et spørreskjema til beboerne i nedre vei for å høre deres erfaringer. Hvis vi nå ender opp med ikke å montere fartshumper der det er vannrenne, kan vi likevel senere etablere fartshumper også her. Langs de øvrige strekkene er fortsatt planen at det blir bygget opp fartshumper på tilsvarende steder som tidligere.På grunn av kapasitetsproblemer vil entreprenøren ferdigstille snuplassen innerst ved midtveien først etter at selve prosjektet for øvrig er ferdig. Det vil høyst sannsynlig ikke skje før på nyåret.

Det er nå gravet ferdig ved øverste vei og også lagt ned trekkerør for senere trekking av fiberkabel. Vi venter nå på at det blir lagt et subbus-lag oppå pukksteinene slik at det skal bli lettere å komme fram og for at det endelig skal bli asfaltert også der.

Det vil også bli etablert en ny runding ved 66/60/50-området, nå med noe mindre diameter. Her vil det senere bli nyplanting i regi av Grøntutvalget.

**************************************************************************************************************************Avfall/søppel?

Når arbeidet pågår på en strekning, må vi dessverre plassere alle søppelbeholderne fra søppelrom/-skur et annet sted. Dette er etter avtale med Renholdsetaten.

Beholderne fra øvre vei er satt ut. Disse står på oversiden av parkeringshuset. Det er viktig at vi alle plasserer «søppelet» vårt på det riktige området.

Asfalt fra veien og inn til egen ytterdør?
Hvordan gå fram for å bestille asfaltering av ‘privat’ område, f.eks. inn til egen ytterdør? Kontakt Ketil Bergerud i Park & Anlegg (OBS! Nytt nummer: 91 33 55 64) og lag en privat avtale. Styret skal ikke involveres i dette.

Kantsteiner/mur mot vei?
Vi må regne med at det vil bli noen ulemper under arbeidet. I kontrakten ligger det imidlertid klare føringer for entreprenøren, bl.a. med hensyn til fremkommelighet så vel for myke trafikanter som for utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og postbiler.

Som nevnt i tidligere skriv, må vi også se i øynene at enkelte gjerder, støttemurer etc. ved inngangspartiene til rekkehusene kan få skader eller til og med rase ut. Dette har sammenheng med at eksisterende asfalt skal fjernes og ny fundamentering etableres. Normalt er slike markeringer andelseiers ansvar. Likevel kan det i enkelte tilfeller – etter særskilt vurdering – være aktuelt at borettslaget tar utgiften ved nyetablering, eventuelt deler på utgiften.

Budbiler
Alle må ta ansvar og gjøre det de kan for at budbiler ikke kjører inn i borettslaget når det ikke er strengt nødvendig. Når ’tunge ting’ skal inn i området hvor det arbeides med asfalteringen, må de som transporterer tingene, ta ansvaret for å få dette inn. 

Husk at du kan legge inn i bestillinger til Oda.no (kolonial.no) og andre at de ikke skal kjøre inn i borettslaget…

Comments are closed.