Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Asfalt-/dreneringsprosjektet

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er sist oppdatert 16.11.2021

AVSLUTNING AV HELE PROSJEKTET:

Som nevnt ved oppstarten i mai, var det planlagt avslutning 1. november. Dette har vist seg å holde, riktignok med et unntak for snuplassen innerst i midtveien. Dette skyldes at arbeidet omfatter støping, og den avdelingen hos Park & Anlegg har ikke hatt anledning til å gjøre denne tilleggsjobben før senere. Det jobbes med å få til en avtale om at dette blir gjort før vinteren setter ordentlig inn, men er i skrivende stund ennå ikke i boks. SISTE: Det planlegges oppstart mandag 29. november, men siden det har vært flere utsettelser, kan vi ikke være sikre på at dette holder…

Vi avventer fortsatt et anbud på asfaltering inn til barnehagen, men signaler er at det kan bli en stor jobb, bl.a. pga. problemer i grunnen. Vi har også bedt om et anbud på asfaltering langs parkeringshuset, innenfor bommene.

Vi skal senere ha en ferdigbefaring der vi kan anføre ting som f.eks. ikke er helt i overensstemmelse med kontrakten, eller det kan være mangler eller direkte feil i utførelsen. Også oppryddingen vil bli vurdert, inkludert tilbakesetting av ødelagte områder. Park & Anlegg vil uansett komme tilbake til våren for å gjøre ødelagte plener i stand da det ikke er hensiktsmessig å gjøre det på denne tiden av året. Ødelagte busker vil da også bli plantet.

Vi ønsker å få tilbakemelding fra beboerne angående forhold som vi kan ta med oss før vi undertegner en overtakelsesprotokoll. Datoen for denne er ikke bestemt. Men det vil høyst sannsynlig ikke bli før tidligst i uke 45 (f.o.m. mandag 8. november). Vi ser derfor helst at slike tilbakemeldinger kommer i løpet av uka før dette. Send til styre-eposten styret@hallagerbakken.no eller legg et notat i styrepostkassa i nr. 54.

Det er nå etablert 7 fartshumper, fordelt på de tre hovedveiene. De er alle plassert langs første del av strekket, bl.a. i håp om at de kjørende blir minnet om å kjøre rolig og hensynsfullt. Vi satser også på bedre og tydeligere skilting ved alle innkjøringene.

De 7 fartshumpene er nå malt med termoplast. Vi vil reklamere for resultatet av den ene fartshumpen ved nederste vei.

Vedtaket fra styret 27.10.21 lyder slik:

Styrevedtak ang. fartshumper i borettslaget.


Vi gjør følgende:

  1. Vi etablerer fartshumper i første del av veiene inn fra bommen: på nedre vei til første vannrenne, på midtre vei til der veien deler seg og øvre vei litt innover. Antall og konkret plassering er iht. anbefalingene.
  2. Vi avventer vurderingen av i hvilken grad vi trenger flere fartshumper til neste år. Vi har et underlag for dette i form av et kart for plassering av mulige fremtidige fartshumper. Vi tar også sikte på å kort utrede om det har skjedd noe forbedringer av ‘løse fartshindre’ og om disse dermed kan være egnet hos oss.
  3. Vi anser risikoen for akseptabel, men ber beboerne om å varsle styret umiddelbart dersom man opplever trafikken som farlig.

Budbiler
Alle må ta ansvar og gjøre det de kan for at budbiler ikke kjører inn i borettslaget når det ikke er strengt nødvendig. Når ’tunge ting’ skal inn i området hvor det arbeides med asfalteringen, må de som transporterer tingene, ta ansvaret for å få dette inn. 

Husk at du kan legge inn i bestillinger til Oda.no (kolonial.no) og andre at de ikke skal kjøre inn i borettslaget…

Comments are closed.