Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Alt blir dyrere?

Print Friendly, PDF & Email

Av og til får styret noen meldinger via forretningsføreren om endringer som vi bør være oppmerksomme på. Siste melding hadde dette innholdet, som vi må ta med i diskusjonen når neste års budsjett skal lages:

Forventet prisøkning for 2023
Indeksjustering for byggekostnader er for 2023 satt til 6,8%. If varsler en generell øking på ca. 10,5%. Denne vil fordele seg ulike mellom kundene.

  • Boligselskaper med god lønnsomhet og god skadehistorikk vil få en moderat endring på ca. 7-10%
  • Boligselskaper som har moderat til middels god historikk vil få en endring mellom 7-15%
  • Boligselskaper med mange frekvente skader og har en ulønnsom historikk vil få en endring fra 20-50%.

Boligselskapene som øker mer enn ca. 20% vil gjennomgås manuelt av If og vil motta eget varsel om prisøkning, inkludert skadehistorikk.

Indeks 2023
Bygning – 6,8%
Innbo og løsøre – 5,4%
Maskin og løsøre – 9,9%

Nytt fra If (som Hallagerbakken har avtale med)
Alle med forfall per 01.01.23 vil få fradrag i erstatningen på grunn av alder.
Det gjøres fradrag i erstatningen på 5 000 kr (utover avtalt egenandel) ved følgende skader/følgeskader:

  • Følgeskader fra vanntilkoblede maskiner og utstyr eldre enn 20 år
  • Følgeskader ved lekkasje fra varmtvannsbeholder eldre enn 20 år
  • Skade ved elektrisk fenomen på varmtvannsbeholder eldre enn 20 år

If vil heller ikke dekke tap knyttet til estetisk forringelse, hvor nye bygningsdeler ved reparasjon ikke er estetisk kompatible med eldre uskadede bygningsdeler.

Eksempel på tap som ikke dekkes er skifte av gjennomgående parkett/bygningsmateriale i andre rom enn der hvor skaden har oppstått.”

Sist oppdatert: 3/10-22

Comments are closed.