Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Aktuelt

Utleie av bodlokalet ved HB 86A/B

NB! Denne siden skrives ut, signeres, og legges i postkassen til styret i Hallagerbakken 54. Bodlokalet ved HB 86 A/B er ca. 36m2, og leies ut for 6 måneder av gangen. Periodene er 01.01–30.06 og 01.07-31.12 hvert år. Søknadsfrist er 7 kalenderdager før oppstart av ny periode. Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil styret… Les mer

Hallagerbakken 40 år i år!

Hallagerbakken borettslaget ble etablert for 40 år siden i år! Vi vil markere dette med et lite arrangement lørdag 31. august. Sett av datoen i kalenderen din! Arrangementet (plan så langt) Styret bestiller noen ‘party-telt’ i tilfelle ustabilt vær og bord. Beboerne tar med egne stoler eller noe å sitte på. Bevertningen er et spleiselag.… Les mer

Styret tar ‘ferie’…

I skoleferien har styret (samt utvalgene og samarbeidspartnere) redusert kapasitet, og i fellesferien er de fleste på ferie. Styret har en vaktordning som gjør at vi kan respondere på ting i fellesferie ukene, men vi bedriver ikke normal saksbehandling av f.eks. søknader i denne perioden. . Byggesøknader o.l. Plan- og bygningsetaten i kommunen bruker normalt… Les mer

Brannvarslere i borettslaget

Alle boliger skal ha minst to brannvarslere. Det er andelseiers ansvar å anskaffe disse og påse at de virker. Vi anbefaler optiske brannvarslere i boligen. Disse koster fra kr 100 og oppover i butikkene. Dersom du har en avtale med et alarmselskap, så har også de gjerne en brannvarsler som kan kobles til deres varslingssystem.… Les mer

Ny avtale om kabelTV og internett

Vi har inngått en ny avtale med Multinett as (og med det, Get as) som medfører at kostnadene for borettslaget blir redusert noe, og tilbudet blir bedre. Avtalen gjelder fra 1. august 2019. . Det som er nytt er: Flere ‘poeng’, som medfører flere kanaler. «Pakken» blir kalt Flex 50 og inneholder TV START50 og… Les mer

Støtte til plantekasser

Borettslaget, via initativtaker Therese Tveit, har fått kr 9 000,- i støtte til plantekasser fra Søndre Nordstrand Bydel. Begrunnelsen er som følger: Tiltaket er positivt og tiltaket vurderes å knyttes opp mot hovedtemaene i miljøhovedstadsåret som er satt som vilkår for støtte. Det er spesielt fokus på barn og læring om bærekraft og miljø. Hallagerbakken… Les mer

Barnelek og bomiljø

Det er hyggelig å ha barn som leker i borettslaget! Men aktiviteter, f.eks. ballspill, kan også gå utover det fysiske bomiljøet vårt – planter, busker, gjerder og porter kan fort ta skade av slik aktivitet. I det siste har styret blitt gjort oppmerksom på uønsket aktivitet på borettslagets fellesområder. Når det gjelder bomiljø, har vi… Les mer

Utbedringer i blokkene (plan)

Arbeidet med utbedringene i blokkene starter nå og dette er den overordnede planen for gjennomføringen: Ansvar for tilgang! Andelseierne har ansvar for å gi styret/borettslaget og de vi har engasjert for å gjøre en jobb, tilgang til boligen. Utbedring trapper Noen av trappene i trappeoppgangene er skadd. Man kan f.eks. noen steder se armeringsjernet. Dette… Les mer

Feiing av parkeringshuset og gjesteparkering

Vårrengjøring medfører også feiing av parkeringhuset 🙂 og alle må sørge for at kjøretøy (og alt annet!) er fjernet fra parkeringsplassen på følgende tidspunkter (mellom 08:00 og 18:00): Torsdag 23/5: Øverste plan/taket og alle gjesteparkeringene Fredag: 24/5: Begge etasjene inne i parkeringshuset Feiing foregår med feiebiler/-utstyr og de kan ikke gå rundt noe som står… Les mer

Balkongene – ansvaret for skader og tilgang

Borettslaget har nå et arbeid på gang for systematisk å få kartlagt skader/tilstanden på alle balkongene i blokkene, samt å få sjekket rømningslukene (der de finnes). De sistnevnte skal utbedres hos alle, mens skadene vil bli vurdert når vi har en samlet oversikt over situasjonen. Plan for dette og de andre utbedringene nå i 2019… Les mer