Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Aktuelt

Parkeringshuset – bilene må flyttes!

Feiing og ny markering av biloppstillingsplassene inne i parkeringshuset Arbeidet med feiing og nymaling av biloppstillingsplassene vil bli delt i to etapper. Første etappe gjelder 1. etasje: Onsdag 26. og torsdag 27. september må derfor alle biler, motorsykler etc. være ute av 1. etasjen mellom kl. 08.00 og 18.00. Det gjelder begge dagene. Annen etappe gjelder… Les mer

“Katter til glede og besvær” (beboermøte)

Markering fra katter er et problem flere plasser i borettslaget pr i dag og spesielt i en del av oppgangene i blokkene. . Styret inviterer de andelseierne som ønsker det til et møte tirsdag 18.09 kl 1930 for å diskutere saken og forhåpentligvis få i gang en konstruktiv dialog på hvordan  man kan komme fram til tiltak… Les mer

Høye strømpriser gir også dyr fjernvarme!

Strømprisene har pr juli 2018 økt med 50 % og vil høyst sannsynlig fortsette å stige utover vinteren. Dette medfører at prisen for fjernvarme også øker like mye. Hvis man reduserer varme- og varmtvannsforbruket sitt, vil konsekvensen av prisstigningen bli mindre for hver enkelt boenhet. Vi gjør derfor lurt i å se på vårt private forbruk. Sparetips: Vurder… Les mer

Ny utsetting av container og el-bur

Siden det ble noe uryddighet i utsetting av container og el-bur i august, har vi fått innvilget en ekstrarunde nå i september. Begge deler blir satt ut onsdag 19. og kjørt bort fredag 21. september. Husk at disse beholderne ikke er beregnet på farlig avfall. Hvis dette registreres ved deponiet, får borettslaget en betydelig regning! Les mer

Skjedde det noe sommeren 2018?

Eller mer presist, skjedde det noe i ‘sommerferien’, sett fra styret? Som vanlig har styret varslet beboerne om at vi av naturlig årsaker har begrenset kapasitet i skoleferien. Men like naturlig går jo også livet videre. Dermed har beboerne ønsker, og ting skjer, – som vannlekkasjer. I feriemåneden juli hadde nettstedet vårt over 600 besøk.… Les mer

Støy fra takvifter?

Vi har noen takvifter som støyer ekstra og de skulle ha vært skiftet ut før sommerferien. Vi har hatt problemer med leveransen av disse og ferieavviklingen til leverandørene har gjort at dette er blitt ytterligere forsinket. Siste informasjon vi i styret har er at viftene skal komme i august. Les mer

Økning i fellesutgiftene

Vi minner om at det blir en økning i fellesutgiftene fra og med 1. juli i år med 2%. Som det ble orientert om i innkallingen til generalforsamlingen og på møtet i april, har dette sammenheng med at fellesutgiftene ikke har fulgt prisstigningen siden 2008. Også for fremtiden vil man ta sikte på å følge… Les mer

Ventilasjonen – takvifter

Med sommervarmen og åpne vinduer er det flere som har ‘oppdaget’ takviftene. Situasjonen i borettslaget er omtrent slik: Alle leiligheter (i blokkene og i rekkehusene) har en takvifte. Denne gjør jobben for hele leiligheten (kjøkkenet, badet/-ene) osv. Den kan kjøres med ulike styrke og regulatoren for denne er ofte å finne på kjøkkenet, noen ganger… Les mer

Parkering i borettslaget, sommeren 2018

Denne artikkelen blir oppdatert!  Sist oppdatert: 07/08/18 Parkeringshuset er nå ferdig rehabilitert. Det vil bli foretatt en grundig befaring og gjennomgang av det utførte arbeidet og testing av det katodiske strømopplegget som nå er montert i 1. etasje. Dette opplegget vil forhåpentligvis hindre videre saltgjennomtrenging, korrosjon og oppsprekkinger i søyler og vegger. For 2. etasjens… Les mer

Styret tar ‘ferie’…

I skoleferien har styret (samt utvalgene og samarbeidspartnere) redusert kapasitet, og i fellesferien er de fleste på ferie. Styret har en vaktordning som gjør at vi kan respondere på ting i fellesferie ukene, men vi bedriver ikke normal saksbehandling av f.eks. søknader i denne perioden. . Byggesøknader o.l. Plan- og bygningsetaten i kommunen bruker normalt… Les mer