Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Fjernvarme – Årsavregning

Fjernvarme – Årsavregning, 01.05.21 – 30.04.22 Det påfølgende gjelder kun leilighetsandeler i blokkene: For blokkleilighetene betaler andelshaver et såkalt akonto beløp hver måned, til borettslagets konto. Beløpet skal dekke de estimerte utgiftene til fjernvarme, altså varmen i radiatorene, samt varmtvann i kranene. Dette beløpet er basert på tidligere års forbruk. Ved større avvik, kan beløpet… Les mer

Fjernvarmen borte

Hafslund Oslo Celsio melder om nødvendig vedlikehold grunnet lekkasje i Ljabrudiagonalen. Leveransen av fjernvarme vil være borte fra Mandag 26.09.2022 kl. 17.00 til Tirsdag 27.09.2022 kl. 06.00. Vi beklager ulempene vedlikeholdsarbeidet medfører. Les mer

Fjernvarme – hva skal du gjøre?

I uke 36 setter vi på fjernvarmen igjen. Noen synes det er for tidlig mens andre har tatt på seg både sokker og genser allerede. De første ukene er det tvilsomt om vi får noe særlig effekt, men vi er i samme dilemma hvert år, i mai og september: når skal varmen slåes av og… Les mer

ENØK – Sommerstengt fjernvarme

For å redusere energikostnader, stenger samtlige borettslag som er tilknyttet Søndre Nordstrand ENØK ned varmesirkulasjonen om sommeren. Etter et vellykket prøveprosjekt, startet også vårt borettslag, i 2020, å stenge ned sirkulasjonen av vannet i radiatorene i sommermånedene. De to siste årene har det altså ikke vært sirkulasjon av vann i våre systemer i juni, juli,… Les mer

Litt om fjernvarme og energi

Hallagerbakken borettslag er som kjent medlem av Søndre Nordstrand ENØK (SNE). Hver måned får vi blant annet en kort rapport som gir oss indikasjoner på om noen kan være galt med fjernvarmen hos oss m.m.Her er et utdrag fra siste rapport til orientering: Om forbruket: Forbrukskurver for alle (medlems)lagene, forbruket er ikke graddagskorrigert.   Sammenlignbare graddagskorrigerte måneds kurver for lagene… Les mer

Hva skjer med «rørene» til fjernvarmen?

Vannlekkasjer kan komme fra ‘vanlig vann’ og fjernvarmen. Ute er det fjernvarmen som oftest har gitt oss synlige problemer en tid. Det naturligs spørsmålet blir fort «kan de ikke bare få ordnet dette skikkelig, en gang for alle?». Hva er situasjonen?Fortum Oslo Varme as har 55 sekundærnett som er rundt 40 år gamle. Veldig mange… Les mer

Hodepinen energipriser – hvor går prisen på strømmen og fjernvarmen?

Både styret og andelseierne bør tenke på prisen for strøm, fjernvarme og nettleiene. Dette påvirker vår økonomi. Styret må tenke på dette fordi borettslaget, som felleskap, bruker strøm (utebelysningen, parkeringshuset, driften av pumperommene etc) prisen på lading i og på parkeringshuset skal justeres ved prisendringer og fordi vi vurderer om vi bør endre på akonto-beløpene… Les mer

Fjernvarme (radiatorer) og priser

Mot helgen slås varmen på igjen i radiatorene etter sommerstemningen. Vi har lagt ut noen tips som kan være nyttige for flere. Radiatorer som ikke virker? Å lufte radiatorer Slik virker fjernvarmen Det blir dyrere!Det er varslet om at strømprisene for høsten/vinteren 2021/22 vil fyke i været – over 50% økning i forhold til i… Les mer

Fjernvarmen skrus av i sommer

I år, som i fjor, stenges fjernvarmen av i sommermånedene juni, juli og august. Dette for å spare andelseierne for unødvendige energiutgifter. Skulle det oppstå en ekstraordinær kuldeperiode i dette tidsrommet, vil varmen kunne reaktiveres på kort varsel. Les mer

Problem med fjernvarmen!

Status på fjernvarmeproblemet Varmen i radiatorene skal være på plass igjen nå i HB 90 til 96-rekkene. Årsaken til problemet er et brudd i et fjernvarmerør i bakken. Det er laget en midlertidig løsning av dette og i morgen vil arbeidet fortsette. På torsdag 18. februar vil VVS Gruppen skifte det ødelagte røret, og fjernvarmen… Les mer