Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Aktuelt

Spesialavfallet kan kastes nå!

[Beholderne står nå fram til 2. mai ved flaggstangsområdet!] [Spørsmål om beholderne kan rettes til: ebba.irgens.hylland@styret.hallagerbakken.no   Kjære beboere i borettslaget! Takk for at dere deltar i innsamlingen av farlig avfall! Sammen reduserer vi utslippene av miljøgifter og utnytter ressursene i avfallet. Ordningen med å låne ut beholdere for farlig avfall og småelektrisk avfall er… Les mer

Sykkelparkering

Det er ganske varierende muligheter for naturlig plassering av sykler i borettslaget vårt. Styret vil se mer systematisk på om det er forbedringsmuligheter som vi kan ta initiativet til. Vi har nettopp utredet muligheten for nedgravde avfallsløsninger, noe som ville ha frigjort søppelrommene i blokkene til f.eks. sykkelboder, men dette lar seg dessverre ikke gjøre.… Les mer

Kan vi male, olje eller beise selv?

I borettslaget vårt har vi en ansvarsdeling når det gjelder hva den enkelte andelseier er ansvarlig for av vedlikehold og hva borettslaget som felleskap har ansvaret for. Det er viktig å ha dette skillet klart for seg. Det som er på innsiden av leiligheten, er andelseiers ansvar når det dreier seg om maling. Borettslaget har… Les mer

Generalforsamlingen 2017

Årets generalforsamling vil bli avholdt onsdag 19. april kl. 18:00 i Samlingssalen i Hallagerbakken skole. Innkallingen er delt ut i alle postkasser i borettslaget. Den kan også lastes ned som pdf her:  Innkalling til GF 2017_Webutgaven. Et av forslagene fra en andelseier går ut på at borettslaget skal trekke seg ut av samarbeidet med Stiftelsen… Les mer

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø / Frivillighetssentralen og Hallagerbakken

Til generalforsamlingen i 2017 i Hallagerbakken borettslag er det innkommet et forslag om at borettslaget bør trekke seg ut av samarbeidet med Stiftelsen/Frivillighetssentralen. Styret har valgt å legge ut en del informasjon til andelseierne her slik at vi har et best mulig grunnlag å fatte beslutningen på. Nedfor fremkommer bl.a. forslaget styrets oppfølgingsspørsmål til Stiftelsen/Frivillighetssentralen… Les mer

«En nedside med flere oppturer …»

Skogsområdet på nedsiden av borettslaget tilhører kommunen. Vi som bor her i Hallagerbakken har av flere årsaker interesse av at dette området er velstelt og vedlikeholdt. Vedlikeholdet er kommunens oppgave. Kommunens vilje eller evne til å håndtere dette har ikke vært god nok. Styret har likevel tatt et initiativ for å se om vi kan… Les mer

Velkomsttreff for deg som er ny i borettslaget

Borettslaget gjennomfører minst en gang hvert år velkomsttreff for nyinnflyttede. Neste treff er tirsdag 25. april 2017 kl 1930 i styrerommet (Hallagerbakken 54) På treffet vil vi bli litt kjent med deg/dere, fortelle om borettslaget og svare på spørsmål dere eventuellt skulle ha. Se gjerne også artikkelen ”Nyinflyttet?” som gir svar på ulike spørsmål. Vi… Les mer

Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget?

Den enkelte andelseier har ansvar for det elektriske anlegget fra og med sikringsskapet og videre inn i egen leilighet. Det er andelseiers plikt å sørge for at eget anlegg er i forsvarlig stand og at alle endringer gjøres i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Fra sikringsskapet og ut er det borettslaget og netteier som… Les mer

Fjernvarmen/varmen er tilbake!

28. feb 2017 Skaden er nå reparert og alle skal nå ha fått tilbake fjernvarmen (“radiatorene”). Det forsvant så mye vann i lekasjen at man må regne med at det er kommet en del luft i anlegget. Dette gjør at alle oppfordres til å “lufte” radiatorene sine. Dersom radiatorene fremdeles er kalde ETTER man har… Les mer

Borettslaget og el-/hybridbiler

Denne artikkelen viser hva borettslaget pr. i dag tilbyr beboere som ønsker å benytte elbiler/hybridbiler, og hva vi tenker om dette fremover. Historikk Garasjeanlegget ble i sin tid bygget på enklest mulig måte rent strømmessig. Borettslaget har i 2016 oppgradert strømkapasiteten til parkeringshuset. Oppgraderingen består av skifte av transformator, nedgraving av kabler og bytte av… Les mer